Uzsākts darbs pie RPNC cilvēkresursu vadības un attīstības stratēģijas izstrādes. Personāla vadības un dokumentu pārvaldības departamenta vadībā izveidota darba grupas 14 darbinieku sastāvā – departamentu, struktūrvienību vadītāji, speciālisti. Darba grupas pirmajā zoom sēdē tika diskutēts par stratēģijas mērķi un tās sastāvdaļām, stratēģijas karti, kuras uzdevums ir palīdzēt orientēties stratēģijas izstrādes gaitā, palīdzēt izstrādāt cilvēkresursu attīstības un pārvaldības modeli un detalizēt galvenos procesus.