Notika Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) vadības tikšanās par ciešākas sadarbības veidošanu un tās paplašināšanu tuvākajā laikā.

Tikšanās laikā tika uzsvērta RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedras veiksmīgā darbība, veicot zinātniski pētniecisko darbu, kā arī nodrošinot RPNC ar jaunajiem speciālistiem psihiatrijā un citu jomu speciālistiem, piemēram, mākslas terapeitiem, psihologiem u. c. Sarunas laikā tika atzīmēts, ka RSU iekšējā aptauja liecina par augstu novērtējumu RPNC – 98% aptaujāto, kuri bijuši RPNC studiju praksē, ir atzīmējuši, ka iesaka RPNC par prakses vietu arī citiem studentiem.

Plānojot RPNC un RSU nākotnes sadarbību, iezīmēti pieci galvenie sadarbības virzieni: attīstīt studiju un pētniecības bāzi, kopīgos projektos vairot zinātniski pētniecisko potenciālu, attīstīt dažādas profesionālas tālākizglītības aktivitātes, arī efektīvi īstenot ar veselības aprūpes studiju programmām saistītas klīniskās prakses, kā arī klīniskas vides apstākļos īstenot studiju darba iespējas, strādājot ar pacientiem, jaunām tehnoloģijām u.c.

Sarunā Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centru pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Iveta Ķiece un valdes loceklis Ģirts Ansons. Savukārt no RSU puses piedalījās rektors, prof. Aigars Pētersons, Veselības studiju prorektors, prof. Guntis Bahs, Medicīnas fakultātes dekāne asoc. prof. Jana Pavāre, Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs, prof. Elmārs Rancāns.