Izvērtējam iespējas kļūt atpazīstamāki un sociāli aktīvāki Sarkandaugavas publiskajā vides telpā. Sarkandaugavas apkaime ir viena no lielākajām un aktīvākajām Rīgas 58 apkaimju vidū. Šonedēļ tikšanās laikā ar Rīgas domes deputāti Aliju Turlaju un ainavu arhitekti Ilzi Rukšāni, kurā piedalījās valdes loceklis Ģirts Ansons, pārrunājām vairākas idejas, kā īstenot šo mērķi. Abas viešņas ir arī Sarkandaugavas attīstības biedrības dibinātājas un aktīvi iesaistījušās Sarkandaugavas vides projektu attīstīšanā.

Šobrīd aktuāla ir Sarkandaugavas vecupes apkārtnes sanācija, lai piesārņoto vidi izveidotu par pievilcīgu zaļo zonu, drošu vidi iedzīvotājiem. Kopš mūsu ārstniecības iestāde ir nojaukusi masīvo Tvaika ielas mūri, atverot savu teritoriju skatam, esam ieinteresēti savas teritorijas turpmākā labiekārtošanā un arī tuvējās Sarkandaugavas vecupes apkārtnes sakopšanā. Sarunas laikā apspriedām sadarbības veidošanu ar Sarkandaugavas apkaimes sociāliem partneriem vides attīstībā, piemēram, kompāniju “Realto”, kura iegādājusies vēsturisko “Provodņika” ēku un plāno attīstīt vecupes teritoriju savā pusē. Jāatzīmē, ka Alija Turlaja strādā pašvaldības Attīstības, finanšu un administratīvo lietu komitejā un vada Rīgas pilsētas publiskās ārtelpas komisiju, savukārt ainavu arhitekte Ilze Rukšāne ir ne tikai Sarkandaugavas vecupes vides sanācijas koncepcijas autore, bet arī mūsu ārstniecības iestādes 7,6 hektāru teritorijas Tvaika ielā Reģenerācijas koncepta un detalizācijas plāna autore.