Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs (RPNC) ir gatavs nodrošināt Ukrainas valstspiederīgo pacientu ārstēšanu un rehabilitāciju. Šiem pacientiem būs pieejami valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi RPNC tādā pašā apjomā kā Latvijā valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros apdrošinātām personām. Tas attieksies gan uz stacionāro, gan uz ambulatoro palīdzību, t. sk. psihiatrisko rehabilitāciju.

Šobrīd apzinām  visas iespējas palīdzības sniegšanai krīzes situācijā nonākušajiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro konfliktu tajā, vai, kuri atrodas Latvijas Republikā un bruņotās agresijas laikā nevar atgriezties Ukrainā.