Pilnveidojot ārstniecības vidi, Tvaika ielas teritorijā uzsāktas vairākas būvniecības aktivitātes. Darbi pie agrākās kluba un virtuves ēkas iezīmējuši vājstrāvas tīklu kanalizācijas izbūves uzsākšanu. Tas nepieciešams, lai optisko kabeli un sakaru kabeļus pievilktu ergoterapijas un fizioterapijas mājai, plānotajām moduļmājām, kuras tiks iekārtotas nojaucamās vecā kluba un virtuves ēkas vietā, kā arī “ābeļdārza” (morga) mājai un plānotajam jaunajam ambulatorajam centram, kurš tiks būvēts turpat līdzās. Uzsākti arī vecā kluba un virtuves demontāžas priekšdarbi – no ēkas izvāc visu tās saturu. Abās pusēs galvenajai iebrauktuvei būvē sadzīves kanalizācijas tīklus, vispirms  – sargposteņa mājai, kur joprojām ir izsmeļama tualetes bedre. Sadzīves kanalizācijas tīklu pievilks arī “dīķa” namiņam, kurā šobrīd izvietoti Minesotas programmā iesaistītie.