Šodien pieredzes apmaiņā, interesējoties par energoefektivitātes projektu ieviešanu un modernu tehnoloģiju izmantošanu medicīnas iestādēs, RPNC viesosies 26 Ukrainas un viens Vācijas pašvaldības slimnīcu vadītāji. Viesiem būs iespēja sīkāk uzzināt par siltināšanas projektiem RPNC centrālajai ēkai un modernajai 17. psihiatriskajai nodaļai, kā arī iepazīties ar Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas (ANPREN) laboratoriju, kas ir viena no modernākajām Baltijā.