Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) izvadīts pēdējais izlaidums garīgās aprūpes māsas pamatspecialitātē, un bakalaura darbus ar lielisku novērtējumu šonedēļ aizstāvējušas arī visas četras medicīnas māsas, kuras kopš februāra ir praksē RPNC. Viņas nolēmušas darbu RPNC turpināt – viena 17. nodaļā, bet trīs – 5. nodaļā. Visas ir psihiatrijas stacionāra 5. nodaļas vecākās medicīnas māsas Vitas Reidemanes audzēknes – kā RSU docētāja viņa topošajām māsām lasīja lekciju ciklu psihiatrijā un narkoloģijā un vadīja praksi. Viņa atzīstas, ka par savām audzēknēm jūtoties lepna kā mamma: “Es 2010. gadā pieņēmu RSU piedāvājumu un aizsāku apmācību garīgās aprūpes māsu specialitātē. Pa šiem gadiem vairāki simti māsu apmācīts. Vairākas manas audzēknes ir kļuvušas par vecākajām un galvenajām masām dažādās ārstniecības iestādēs. Šogad pabeidzu šīs pamatspecialitātes apmācību, jo jaunajā mācību gadā, jau gatavos vispārējās aprūpes māsas – būs 4 gadus jāstudē Rīgas Stradiņa universitātē vai Latvijas Universitātē. Bet lai iegūtu psihiatrijas un narkoloģijas māsas specializāciju, vēl būs jāapgūst papildus kurss 480 akadēmisko stundu apjomā un jānokārto gala eksāmens.”