Uzsākta paplašināta RPNC pacientu un darbinieku testēšana. Testēšanā iekļauti pacienti no sociālā riska grupām un darbinieki, kuri strādā RPNC Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļā, lai arī viņiem nav COVID-19 saslimšanas pazīmju. Testēti tiks visi pacienti, kurus plānojam sūtīt uz pansionātiem, kā arī antisociāla rakstura psihiatriskie pacienti, kuriem visbiežāk nav noteiktas dzīvesvietas. Pirmo 8 šīs grupas testēto pacientu un 12 darbinieku analīzes ir COVID-19 negatīvas, par vienu darbinieci, kura uz analīzēm devusies ar ģimenes ārsta nosūtījumu, atbilde vēl tiek gaidīta. Analīžu testi paņemti arī no 49 RPNC ilgstošas sociālās aprūpes pansionāta “Vecpiebalga” pacientiem un 21 darbinieka – šo analīžu rezultāti tiek gaidīti.