Noslēdzies gadu ilgušais valsts garantētais esošā medicīniskā personāla resursa psihoemocionāls atbalsts un tā monitorings, kas bija viens no projekta “Par nepieciešamajiem pasākumiem 2021. gadam un turpmāk ik gadu, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada Covid-19 pandēmija”. Tā ietvaros Latvijas medicīnas iestādēs tika veidotas Psihoemocionālā atbalsta komandas un iesaistītas medicīnas iestāžu darbinieku stresa un izdegšanas mazināšanā, intensīvi strādājot Covid – 19 apstākļos.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra darbinieku Psihoemocionālā atbalsta komanda, īpaši pēdējā pusgada laikā, kad nomainījās tās koordinatore, radoši meklēja iespējas mūsu kolektīvu vairāk atbalstīt, ikdienā vairot pozitīvismu un labu sajūtu, aicinot uz individuālām atbalsta konsultācijām, grupu nodarbībām un tematiskām sarunām zoom platformā, kad kovidierobežojumu dēļ pulcēšanās bija liegta. Psihoemocionālā atbalsta komanda bija organizējusi pat fotokonkursu, liekot mums piebremzēt straujo ikdienas ritmu, pavērties apkārt, kā atnāk pavasaris un noķert kādu skaistu fotomirkli, kā arī ar mūsu pašu stereotipu analīzi atgādināja, ka “psihologi nekož!” Kā sarunā atzīmēja galvenā medicīnas māsa Sandra Igenberga, atbalsta komandas meitenēm jau bija izdevies iekustināt kolektīva “inertuma ledu” un bijušas jau apspriestas arī jaunas, turpmāk īstenojamas idejas.

Kolektīvs saka paldies savai Psihoemocionālā atbalsta komandai par darbu – koordinatorei Vitai Multiņai un psiholoģēm: Egitai Pētersonei, Ievai Rudzītei un Lindai Jaunžeikarei!