Ir izsludināts iepirkums jaunā multifunkcionālā ambulatorā centra Tvaika ielā 2 projektēšanai un autoruzraudzības īstenošanai. 18. maijs ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kad projektētāji iesniegs savus piedāvājumus, tai skaitā – izmaksas.

Jaunā multifunkcionālā ambulatorā centra projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta mērķa – “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ietvaros.

Saskaņā ar ERAF nosacījumiem jauno ambulatoro centru ekspluatācijā nodot paredzēts līdz 2023. gada 31. decembrim. Tā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centram būs ilgi lolota un nozīmīga virzība ārstniecības vides attīstībā un modernizēšanā.