Noslēdzies pirmais posms RPNC apjomīgā arhīva inventarizēšanā, kas tika uzsākta šā gada 6. janvārī. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzskaitīta un aprakstīta mirušo pacientu medicīniskā  dokumentāciju, kas jāglabā 15 gadus, un kurai šis termiņš beidzies. Tās pavisam ir 46 411 lietas, kas datētas ar pagājušā gadsimta sākuma posmu, un ir nododamas utilizācijai. Ir parakstīts akts par arhīva dokumentu iznīcināšanu, un tas nosūtīts saskaņošanai Latvijas Nacionālajam Vēstures arhīvam.