Latvijas Psihiatru asociācijas (LPA) sapulcē par organizācijas jauno vadītāju ievēlēts mūsu ambulatorā centra “Veldre” vadītājs, profesors Māris Taube, prezidenta amatā nomainot otra mūsu ambulatorā centra vadītāju Elmāru Tēraudu, kurš šo amatu ieņēma 13 gadus.

 Elmārs Tērauds: ”Ir jānāk jaunām idejām. Pirms 13 gadiem bija cita situācija. Organizācija ir iesaistījusies psihiatriskās ārstniecības vadlīniju izstrādāšanā, līdzdarbojusies likumu, normatīvo aktu izstrādāšanā – nebija vieglas diskusijas par stacionēšanu pret pacienta gribu. Esam rūpējušies par kolēģu tālākizglītību, bijuši sabiedriski aktīvi un iesaistījušies psihiatriskās stigmatizācijas mazināšanā. Liels gandarījums, ka joprojām esam asociācija ar labām iekšējām attiecībām, neesam sašķēlušies, pretnostatījušies, bet esam darbojušies psihiatrijas nozares interesēs, noturējuši un attīstījuši profesijas standartus.”

Profesors Māris Taube sarunā atzina, ka respektē kolēģu uzticību un novērtē Elmāra Tērauda būtisko ieguldījumu LPA darba uzlabošanā: “Organizācija ir kļuvusi daudz saliedētāka, psihiatru balss ir kļuvusi skaļāka un saprotamāka pacientiem, sabiedrībai, politikas veidotājiem. Mans uzdevums Latvijas Psihiatru asociācijas prezidenta amatā ir sekmīgi turpināt uzsākto, galveno uzmanību veltot kvalitatīvai kolēģu izglītībai, saturīgu un interesantu konferenču organizēšanai. Izaicinājums būs visiem kopīgi tuvāko gadu laikā apgūt jauno slimību klasifikāciju SSK -11. Citas manas prioritātes būs psihiatru profesionālo interešu aizstāvēšana, psihiatrijas kā nozīmīgas veselības aprūpes jomas prestiža celšana. Domāju, ka psihiatriem ir jārunā ar sabiedrību, jāparāda, ka esam atvērti un gatavi palīdzēt. Tāpat mana prioritāte būs jauno un talantīgo psihiatru iesaiste izglītības, profilakses, psihiskās veselības veicināšanas darbā, kā arī man svarīga šķiet sadarbība ar psihiatrijai tik ļoti nepieciešamajiem sadraudzīgajiem citu jomu – māksla, psiholoģija, fizioterapija u.c., pārstāvjiem. Savu iespēju robežās, centīšos izmantot pieredzi un zināšanas, lai veselības jomas vadītājiem un politiķiem akcentētu psihiatrijas nozīmi un līdzvērtīgas attīstības nepieciešamību citu medicīnas nozaru saimē.”