Jūnijā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra struktūrvienībā Tvaika ielā 2 uzsāk Neirotisko traucējumu ārstniecības programmu, īstenojot plānu par mūsdienīgas psihiatriskās palīdzības pieejamības paplašināšanu Covid-19 radīto seku mazināšanai.

Jaunā programma Tvaika ielā 2 ietver koordinētu 3 soļu palīdzību: ambulatoro, dienas stacionāra, kuru ceram atvērt gada nogalē, un neirotisko pacientu stacionāro palīdzību, kuru uzsākam izveidotajā Neirožu nodaļā jeb 13. nodaļā, lai apmierinātu ievērojami pieaugušo pieprasījumu pēc paaugstināta stresa izraisītu problēmu, miega traucējumu, depresiju, adaptācijas un citu neirotisko traucējumu ārstēšanas.

Neirotisko traucējumu ārstniecības programmas svarīga sastāvdaļa ir aktīva multidisciplinārās komandas iesaiste ārstniecības procesā, kas sekmēs pozitīvu ārstniecības rezultātu. Multidisciplinārajā komandā ietilpst plašs speciālistu loks – klīniskais psihologs, mākslas, kustību un dejas terapeiti, fizioterapeiti, ergoterapeiti un citi speciālisti. Multidisciplinārās komandas speciālisti Tvaika ielas struktūrvienībā strādās jaunbūvētā moduļu mājā, kurā iekārtotā mūsdienīga ārstniecības vide.

Tvaika ielas ambulatoro un stacionāra pacientu plūsmas organizēšana atbilstoši psihiskās veselības problēmu smagumam ir svarīgs solis pacientu plūsmas mūsdienīgas loģistikas veidošanā vairākos līmeņos, lai nodrošinātu labāku ārstniecības pakalpojumu pieejamību, samazinot rindas uz Neirotisko traucējumu ārstniecības programmām RPNC ambulatorajos centros “Veldre” un “Pārdaugava” un paplašinātu savlaicīgākas ārstēšanās iespējas.

Lai saņemtu psihiatrisko palīdzību Neirotisko traucējumu ārstniecības programmas ietvaros Tvaika ielā 2, savs pieteikums jāreģistrē, zvanot 13. nodaļas virsmāsai pa tālruni: 67080187. Vēlams līdzi paņemt ģimenes ārsta vai speciālista norīkojumu.