Lai mazinātu Covid-19 radītā stresa un izdegšanas riska sekas darbinieku kolektīvā, darbu uzsākusi RPNC Psihoemocionālā atbalsta komanda, pamatojoties uz Ministru kabineta atbalstīto Veselības ministrijas projektu “Par nepieciešamajiem pasākumiem 2021. gadam un turpmāk ik gadu, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada Covid-19 pandēmija”. Valsts finansiāli garantētā atbalsta īstenošanai komandā tiks nodrošinātas divas psihologa slodzes un psihologu darbu organizatoriski sekmēs komandas koordinators. Notikušas jau pirmās psihologa konsultācijas.