RPNC valde, piedaloties Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibumu ekspertīzes nodaļas (ANPREN) vadītājai Irai Aleksandrjanai, tikās ar Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Mārtiņu Šteinu, lai pārrunātu ANPREN darbības problēmas un mūsu Ķīmiski toksikoloģiskās laboratorijas plašo iespēju labāku izmantošanu sabiedrības interesēs. Sarunas ar Iekšlietu ministriju tiks turpinātas.