15.11.2018. Valsts lielās jubilejas svinību nedēļas pozitīvo gaisotni kuplinājām ar svinīgu sēdi “Saules mūžu Latvijai!”. Tas bija patiesi vēsturisks brīdis, jo pirmo reizi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mūsu iestādes iekštelpās tika izlikts Latvijas valsts karogs un dziedāta valsts himna, un mūsu darbinieki dalījās ar saviem stāstiem par sajūtām, zīmīgiem notikumiem, pārdomām un asociācijām tik nozīmīgās valsts jubilejas sakarā.

Iestādes svinīgajā sēdē piedalījās divi īpaši viesi. Rīgas Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājs Guntis Gailītis atgādināja, kā latviešu prātos un sirdīs nobrieda doma par savu, neatkarīgu valsti, bet “4. maija deklarācijas kluba” prezidente Velta Čebotarenoka lielajam stāstam par Latvijas neatkarības atjaunošanu 1990. gada 4. maijā ar izšķirošo balsojumu pievienoja vēl savas atmiņas par nozīmīgo laiku, kurā tika īstenota arī viņas ideja par sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanu Rīgas pils Svētā gara tornī. Savus stāstus klātesošajiem izstāstīja RPNC valdes loceklis I.Rezebergs, I.Landsmane, E.Tērauds, A.Lutums, A.Stirna un L.Luginskis. Ar ģitāras spēli svētku gaisotni papildināja mūsu rezidents M.Ennītis.

Ja atskatās vēsturē, neatkarīgās Latvijas pirmsākumi mūsu iestādei, toreizējiem “Aleksandra Augstumiem”, izrādījās vissmagākie gadi visā 194 gadu darbības laikā. 1917. gads – februāra un oktobra revolūciju laiks, 1918. gads – notikumu pārpilns virzībā uz neatkarīgu valsti. Sabiedrības prāti bija aizņemti ar citu, ne šīs iestādes slimnieku vajadzībām, un šajos divos gados lielākā puse slimnīcas izmira … aiz bada. Dzīve šeit sakārtojās gadu vēlāk. Ceļš līdz Latvijas neatkarībai bijis ilgs, un tajā upuru bijis ne mazums. Bet, kā viena maza tauta spēj sasniegt tik fantastisku mērķi – pati savu neatkarīgu valsti, jau 1911. gadā tieši un nepārprotami ir pateicis dižais dzejnieks Rainis – “Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba!”

Iestādes valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Irina Starkova savā runā atzīmēja: “Latvija tie esam katrs mēs un visi kopā – Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra kolektīvs. Katrs no mūsu 930 darbiniekiem šodien veido Latviju, ieguldot sevi darbā, kas prasa atbildību, uzticēšanos, profesionālismu un izaugsmi atbilstoši 21. gadsimta prasībā, bet tas paņem arī daudz pašu dvēseles spēka.

Esam vienīgā valsts ārstniecības iestāde, kuras saimnieciskajai darbībai Veselības ministrija ir devusi augstāko novērtējumu. Jau daudzus gadus Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs strādā sabalansēta budžeta ietvaros. Tas nav viegli, tāpēc RPNC valdei šoreiz bija īpašs gandarījums, sagaidot valsts 100. dzimšanas dienu, vēlreiz pateikt paldies kolektīvam par darbu un katra ieguldījumu novērtēt ar naudas balvu.
Mūsu cilvēki ir mūsu iestādes bagātība. Kopā esam izveidojuši Latvijā lielāko psihiatriskās un narkoloģiskās ārstniecības iestādi. Tas, ko mēs varam ieguldīt mūsu Latvijas ceļā uz turpmāko un nākamām simtgadēm, ir godprātīgs, profesionāls un rezultatīvs darbs.”
Latvijas valsts jubilejas svinības pēc Valsts svētku biroja un Kultūras ministrijas aicinājuma sēdes zāles noformējumā bija simboliski apzīmogotas ar vienu no skaistākajām mūsu latviskās identitātes izpausmēm – adīto cimdu daudznozīmību, kas ietverta to rakstos – senās spēkā zīmēs, un visās Latvijas krāsās, kā arī kopīgu Latvijas 100. dzimšanas dienas tortes nobaudīšanu.