Cienītie apmeklētāji!

No pirmdienas, 26. februāra, iebraukšana RPNC teritorijā notiks no jaunās iebrauktuves pie jaunā Ambulatorā centra un vecā iebrauktuve tiek slēgta un tiks izmantota tikai gājējiem!

 

Lūdzu, uzmanīgi izpētiet iebraukšanas un izbraukšanas shēmu!