Stacionārā narkoloģiskā ārstniecība

Narkoloģiskās palīdzības dienests sniedz šādu stacionāro palīdzību:

 • psihotisko stāvokļu kupēšana;
 • akūtas intoksikācijas ārstēšana;
 • smagas alkohola un narkotisko vielu abstinences ārstēšana;
 • no alkohola un narkotikām atkarīgo pacientu motivācija;
 • no narkotikām atkarīgo pacientu rehabilitācija;
 • pusaudžu detoksikācija un motivācija;
 • Minesotas programma.

Stacionārā ir iespējams pielietot arī ārstēšanas metodes narkoloģisku recidīvu profilaksei, piemēram, Disulfirama implantāciju u.c.

Narkoloģiskās palīdzības dienesta slimnīca atrodas Rīgā, Tvaika ielā 2, LV-1005.

No valsts budžeta apmaksātie stacionāra pakalpojumi tiek sniegti pēc ambulatorā ārsta-narkologa nosūtījuma, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Pacienta iemaksas apmērs par ārstēšanos stacionārā par katru diennakti ir EUR 7,00, bet ne vairāk par  EUR 355,00 par katru hospitalizācijas gadījumu.

Nokļūt ārstēties narkoloģiskajā stacionārā var:

 • ar narkologa nosūtījumu;
 • ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta vai ārsta palīga nosūtījumu;
 • ar pārvedumu no citām slimnīcām;
 • ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu nosūtījumu;
 • pēc pacienta iniciatīvas – maksas pakalpojums.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa: 67080142

Apmeklētāju laiks: 11:00 – 13:00 no 16:00 – 19:00

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārs ietver šādas struktūrvienības:

Akūtais bloks ar intensīvo terapiju (detoksikācija) ārstē alkohola psihozes, smagas alkohola paģiras, akūtas intoksikācijas un psihotiskus traucējumus, kas radušies psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ. Ārstēšanās kursa ilgums, atkarībā no pacienta veselības stāvokļa smaguma, ir no 1 – 14 dienām. Tālrunis: 67080186.

Minesotas programma

Minesotas programma ir stacionārās psihoterapijas veids. Tā ir ārstēšanas programma slimniekiem ar alkohola, narkotiku vai azartspēļu atkarību. Lai tajā iestātos, nepieciešams narkologa nosūtījums. Minesotas programma ilgst 28 dienas. Tas ir komandas darbs, kurā piedalās ārsti – narkologi, psihoterapeiti un psihologi. Programma sniedz zināšanas par atkarības slimību, tās norisi, pazīmēm un atveseļošanās procesu, tā palīdz atklāt likumsakarības starp slimības norisi un pacienta uzvedību, emocionālo reakciju veidiem un rīcību. Ārstniecības process tiek organizēts kā grupu nodarbības un individuāls darbs. Grupas terapijas norise attīsta pacientu spēju sadarboties, saprast savas grūtības savstarpējo attiecību veidošanā un, kā to ietekmē apreibinošo vielu lietošana un aizraušanās ar azartspēlēm. Tiek piedāvāts arī 7 – 14 dienu motivācijas kurss, kura laikā pacients iegūst izpratni par slimības nolieguma iemesliem un aizsardzības mehānismiem. Programmas apguve organizēta atvērta tipa grupā, kas nozīmē, ka pacienti tajā tiek uzņemti visu gadu atbilstoši brīvajām vietām.

Lasīt vairāk par Minesotas programmu: Minesotas programma – RPNC  

Minesotas programma notiek Tvaika ielā 2 (K ēka); tālrunis: 67080210