AUDIT
(Alcohol Use Disorders Identification Test – Alkohola lietošanas traucējumu identifikācijas tests)

Pasaules Veselības organizācijas izstrādāts tests, lai noskaidrotu, vai personas alkohola lietošanas paradumiem ir negatīvas iezīmes.

Lai palīdzētu primārās veselības aprūpes speciālistiem identificēt pacientus, kuri alkoholu lieto bīstamā un kaitīgā veidā, tādējādi radot sekas, kas nelabvēlīgi ietekmē gan pašu indivīdu, gan sabiedrību kopumā, 1989. gadā PVO speciālisti izstrādāja pasaulē plaši pielietotu skrīninga instrumentu ar nosaukumu AUDIT (eng. Alcohol Use Disorders Identification Test) jeb alkohola lietošanas paradumu izvērtēšanas tests.

AUDIT tests sastāv no desmit jautājumiem, kuri sadalīti trīs galvenajās jomās, kur katru jomu var vērtēt atsevišķi, taču parasti tās vērtē un analizē saistīti:

  1. alkohola patēriņš;
  2. iespējamā atkarība no alkohola;
  3. ar alkohola lietošanu saistīta kaitējuma pieredze.

AUDIT testā ir iekļauti jautājumi, kuros jāsniedz atbildes par patērētā alkohola daudzumu, kurš aprēķināts alkohola devās.

Kas ir viena alkohola deva?
Latvijā viena alkohola deva atbilst 12 gramiem absolūtā (100%) alkohola.

Kā izrēķināt alkohola saturu dzērienā?
Alkohola saturs dzērienos ir atkarīgs no dzērienu stipruma un tilpuma. Etanola blīvums ir 0,7892 g/ml. Lai aprēķinātu, cik grami absolūta alkohola ir konkrētā dzērienā, jāvadās pēc formulas:

(Dzēriena stiprums (%) x tilpums (ml) x 0,7892)/100 = Absolūtā alkohola grami dzērienā

Latvijā viena alkohola deva ir 12 grami absolūtā alkohola. Lai noteiktu, cik devas ir patērētas, pēc formulas iegūto rezultātu dala ar skaitli 12.