Ambulatorā narkoloģiskā ārstniecība

Ambulatorā ārstniecība ietver narkologu konsultācijas, atkarības slimības diagnostiku, ārstēšanas plāna izstrādi un ārstniecību personām ar alkohola, narkotisko un psihotropo vielu, tabakas, azartspēļu un jauno tehnoloģiju atkarību un pārmērīgas lietošanas problēmām, bez nepieciešamības ievietot pacientu ārstēšanai slimnīcā.

Sertificēta narkologa konsultācijas var saņemt divās vietās Rīgā:

  • Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvajā nodaļā Tvaika ielā 2  (teritorijas plāns: šeit);

Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvās nodaļas vadītāja ir dr. Inga Landsmane.

Konsultācijas laikā tiek novērtēts pacienta vispārējais veselības stāvoklis, iztaujāta slimības vēsture un sūdzības, noteikta saslimšana, kā arī uzstādīta diagnoze, lai turpmāk varētu izvēlēties optimālāko ārstēšanās metodi. Nepieciešamības gadījumā tiek nozīmēta arī turpmākā narkologa apmeklēšana – dinamiska vai profilaktiska novērošana un psihologa konsultācija. Konsultācijas var saņemt arī pacientu radinieki un līdzatkarīgie.

Narkologa konsultācijas par nepieciešamo ārstēšanos ir valsts apmaksāts pakalpojums. Nepieciešams veikt tikai pacientu iemaksu EUR 4,00 apmērā. Konsultācijas tiek sniegtas neatkarīgi no personas dzīvesvietas:

Reģistratūra: 67080193 (darbdienās no 8:00-18:00)
Narkologa tālrunis ambulatorajā centrā “Pārdaugava”: 67715144  (darbdienās no 8:00 – 18:00)

Pusaudžu kabinetā konsultē nepilngadīgas personas, kuras ir atkarību izraisošo vielu un procesu (azartspēles, datorspēles, “čats”, TV u.c.) pārmērīgi lietotāji vai jau atkarīgie. Šie pusaudži arī turpmāk tiek profilaktiski un dinamiski novēroti, nepieciešamības gadījumā ir iespējams ārstēties stacionārā vai kādā no pusaudžu rehabilitācijas iestādēm. Narkologs konsultē arī pusaudžu vecākus, citus radiniekus vai aizbildņus. Pusaudžu kabineta pacientiem tiek veidotas ambulatoras sociālpsiholoģiskā treniņa grupas, lai veicinātu sociālo prasmju un personības izaugsmi, kā arī pieredzes attīstīšanu saskarsmes procesā. Grupā strādā narkologs – psihoterapeits un psihologs.

Ārstēšanas metodes alkohola, narkotisko, psihotropo vielu un tabakas atkarības ārstēšanai, kuras ir maksas pakalpojums:

  • ilgstošas atturības saglabāšanai – Disulfirama implantācija – („ampula”); 
  • lai atbrīvotos no tabakas atkarības – jaunā elektrostimulācijas metode.

Viegla alkohola “paģiru” stāvokļa ārstēšana. Izvērtējot pacienta veselības stāvokli, tiek piedāvāta medikamentoza palīdzība, kuru veic nodaļas procedūru kabinetā. Nepieciešamības gadījumā medikamentoza terapija tiek nozīmēta arī mājas apstākļos, kā arī piedāvāta psihoterapija. Recidīva novēršanas terapiju pielieto alkohola atkarības ārstēšanā ambulatorajā nodaļā. Tā ietver psihoterapiju, suģestīvo terapiju un medikamentu pielietošanu, izmantojot depo preparātus. Šīs procedūras tiek veiktas procedūru kabinetā. Nepieciešamības gadījumā nozīmētos medikamentus ieteic turpināt lietot arī mājas apstākļos.

Ambulatorajā centrā “Pārdaugava” narkoloģiskās palīdzības ietvaros papildus tiek piedāvāta:

  • hipnosuģestīva un stress-hipnoterapija;
  • kompleksa ārstēšanas programma azartspēļu atkarīgajiem;
  • bezmaksas atbalsta grupa trūcīgām personām un invalīdiem ar atkarības problēmām.

Metadona un Buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas (aizvietojošās terapijas) programmās ārstējas ambulatorie pacienti ar opioīdu atkarību. Šīs terapijas kabineti atrodas Tvaika ielā 2, Ļermontova ielā 1, Gaiziņa ielā 7. Lai pacients tiktu uzņemts šajās programmās, ir nepieciešams narkologa nosūtījums, pie kura pacients ārstējies vismaz pēdējos 3-6 mēnešus, asins un urīna analīzes, kā arī ārstu komisijas slēdziens. Šī komisija strādā Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvajā nodaļā Tvaika ielā 2. Metadona farmakoterapijas programma ir valsts apmaksāta. Buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas programma ir maksas pakalpojums.

Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvajā nodaļā Tvaika ielā 2 par maksu iespējams saņemt izziņas, narkologa atzinumus un iegūt pirmstermiņa veselības pārbaudes komisijas slēdzienu transportlīdzekļu vadītājiem un ieroču glabātājiem (nēsātājiem).

Pirmstermiņa medicīniskās komisijas tālrunis: 67080137