Narkoloģiskā palīdzība

Narkoloģiskā palīdzība ir specializēta un augsti kvalificēta profesionālā palīdzība alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības diagnostikā un ārstēšanā labprātīgi pēc viņu vēlēšanās.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības dienests nodrošina:

1. Ambulatoro ārstniecību
2. Stacionāro ārstniecību
3. Reibuma noteikšanas ekspertīzes

Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja ir dr. Astrīda Stirna.

Narkoloģiskās palīdzības dienestā strādā augsti kvalificēti, profesionāli un sertificēti speciālisti.

Ambulatorā narkoloģiskā palīdzība ietver ārsta narkologa konsultācijas pacientam un nepieciešamības gadījumā arī viņa tuviniekiem un līdzatkarīgajiem, atkarības slimības diagnostiku, ārstēšanas plāna izstrādi, ambulatorās ārstēšanas programmas, atbalsta grupu darbu un atveseļošanās programmas.

Narkoloģiskā stacionārā palīdzība nodrošina akūto traucējumu ārstēšanu, kā arī ārstēšanu Minesotas psihoterapeitiskajā 28 dienu ārstēšanas programmā, izolējot pacientu no ierastās vides.

Pacienta ambulatorajā un stacionārajā ārstēšanā tiek ievērota konfidencialitāte.  Ziņas par pacienta ārstēšanās norisi un slimības vēsturi trešajām personām nesniedz, izņemot Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos un pamatojoties uz Ārstniecības likumā un Fizisko personas datu aizsardzības likumā noteikto.

Narkoloģiskās palīdzības dienesta ietvaros strādā Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa (ANPREN), kas veic medicīniskās pārbaudes un ķīmiski – toksikoloģiskā laboratorija, kura veic nepieciešamās ekspertīzes alkohola, narkotisko un psihotropo vielu klātbūtnes noteikšanai cilvēka bioloģiskās vides paraugos.

Narkoloģiskās palīdzības dienesta struktūrvienības:

  • Ambulatorā nodaļa un stacionārs, Rīgā Tvaika ielā 2.
  • Ambulatorais narkologs, Rīgā Ļermontova ielā 1, ambulatorajā centrā „Pārdaugava”.
  • Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa (ANPREN), Rīgā Tvaika ielā 2.