18.05.2019. Šogad Muzeju nakts galvenais notikums Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra vēstures un kultūras telpā bija jaunās ekspozīcijas atklāšana, kas veltīta padomju periodam Latvijā un Aleksandra Augstumos – toreizējā Rīgas psihiatriskajā slimnīcā.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra 195 gadu ilgajā pastāvēšanas vēsturē visilglaicīgākā direktore bijusi ārste Zuzanna Sočņeva. Viņa medicīnas iestādi vadījusi 40 gadus (1953.-1993.). Šodien viņas vārds tiek minēts saistībā ar disidentu jautājumu, un tas lasāms arī LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas ziņojumā. Objektivitāte ir, iespējams, visgrūtāk iegūstamais apziņas stāvoklis. Uz vēstures faktiem un notikumiem bieži skats ir atšķirīgs. Veidojot ekspozīciju par Sočņevas laiku RPNC, līdzās “viss bija tik slikti” nolikām “daudzkas bija arī labi”, lai būtu dota iespēja uzzināt arī par šo padomju laika aspektu. Ekspozīcijā ir iekļauti Sočņevas bijušo kolēģu un darbinieku atmiņu stāstījumi, ilgadīgās vadītājas dzīves fakti un veikums, pastāvīgi rūpējoties par ārstēšanas kvalitāti, darbinieku izglītību un Rīgas psihiatriskās slimnīcas vadošās lomas nostiprināšanu nozarē. Spilgts akcents ekspozīcijā ir arī interesanti fakti par iestādes sieviešu kori “Gundaga” , kas bijis viens no labākajiem medicīnas darbinieku koriem, un ir iespēja iepazīties ar 19 RPNC darbības pirmās simtgades direktoriem (1824.-1924.). Muzeju nakts programmu košāku vērta vijoles koncerts “Populāra mūzika abpus “dzelzs priekškaram”” Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra bijušā vijolnieka Reiņa Galenieka izpildījumā, kā arī bija iespēja izstaigāt RPNC kultūrvēsturisko teritoriju – bijušo Otro ķeizardārzu ekskursijā “Trīs gadsimti aiz slimnīcas mūra”.

“Muzeju nakts 2019” jaunā ekspozīcija veidota ar nodibinājuma ”RPNC Attīstības fonds” atbalstu un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansējuma konkursos iegūto atbalstu.

Sabiedrībā populārās Muzeju nakts programmā RPNC piedalījās ceturto gadu. Tas dod iespēju lielam skaitām cilvēku iepazīt tuvāk Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru, uzzināt arī par iestādes darbību šodien un iecerēm nākotnē. Šis ir gada lielākais iestādes izglītojoši informatīvs publicitātes pasākums, kas rada pozitīvu rezonansi un mazina aizspriedumus un psihiatriskās ārstniecības stigmatizāciju sabiedrībā.

Muzeju nakts RPNC turpinājās no 18:00 līdz 22:00, respektējot pacientu naktsmieru.