19.05.2018. Muzeju nakts programma Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra muzejā sākās ar jaunas ekspozīcijas atklāšanu par iestādes pirmsākumiem. Pirmo reizi plašākai sabiedrībai bija skatāmi unikāli vēstures materiāli, un arī toreizējo “Aleksandra Augstumu” iestāžu pirmā direktora, medicīnas doktora, iecienīta Rīgas ārsta Oto Vilhelma fon Hūna klātbūtne bija pamanāma… RPNC šajā Muzeju naktī apmeklēja vairāk nekā 1500 interesentu.

Lai iekļūtu RPNC muzejā, nācās stāvēt garā rindā. Tāpat radicionāli kupls klausītāju pulks piedalījās RPNC Muzeju nakts ekskursijā iestādes 7,5 ha plašajā teritorijā – bijušajā Otrajā ķeizardārzā, kur savas spilgtas pēdas atstājuši trīs gadsimti. Interesi izraisīja mākslas izstāde “Cerību šūpulis sašķeltai dvēselei” – Maijas gleznas, kas tapušas cīņā ar depresiju, kā arī varēja uzzināt, cik daudz direktoru iestādei bijuši iestādes pirmajā simtgadē, un kāds bijis pirmā direktora Oto Hūna skatījums uz Rīgu un rīdziniekiem 18./19. gs.mijā. O.Hūna personība ir tik spilgta, ka ir vērta publiskai eksponēšanai. Viņa apbrīnojamā daudzpusība, enerģija, bagātās zināšanas par notiekošo Eiropas psihiatrijā, neremdināmais izzinātāja prāts, dzīves uzlabotāja un attīstītāja iniciatīvas tautas veselības jomā nodrošināja humānākus apstākļus un attieksmi pret vājprātīgajiem “Aleksandra Augstumos”, nekā tas bija viņu iepriekšējā mītnes vietā Rīgas Citadeles cietumā.

Lai izveidotu jauno ekspozīciju, ir daudz strādāts ar valsts vēstures fondu materiāliem, veidojot bagātu un profesionālu informācijas izklāstu un stilīgu ekspozīcijas dizainu. Izstādes mākslinieki ir Ieva Stūre un Erlands Rubīns, informācijas kuratore ir Valsts Vēstures arhīva vadošā pētniece Mārīte Jakovļeva. RPNC vēstures un kultūras telpas attīstītājs “RPNC Attīstības fonds” ir piesaistījis nozīmīgu finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda un Rīgas domes projektiem, no AS “Olainfarm”, kā arī mūs atbalstījis P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs u.c. “Olainfarm” finansiālais atbalsts deva iespēju jauno ekspozīciju aprīkot ar tehniku, lai būtu iespēja noskatīties 1945. gadā uzņemto, “Oskars” balvu ieguvušo S.Lī un Dž.Nesbita dramatisko īsfilmu par vēsturisku, nozīmīgu pavērsienu attieksmē pret garīgi slimiem cilvēkiem – par franču ārstu Filipu Pinelu, kurš 1793. gadā Parīzes Bisetres iestādē pirmais sāka atbrīvot vājprātīgos no dzelzs važām, kurās tie līdz tam tika iekalti, un uzsāka psihiski slimo ārstēšanu, pierādot, ka tas ir iespējams, un kļūstot par mūsdienu psihiatrijas pamatlicēju.

RPNC populārajā Muzeju nakts programmā iesaistījās trešo gadu. Šis gada lielākais sabiedriskās publicitātes pasākums rada plašu sabiedrības interesi un dod iespēju lielu apmeklētāju skaitu iepazīstināt ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru, pastāstot ne tikai par iestādes košo vēsturi, bet arī par ikdienu, nākotnes iecerēm un attīstību, lai mazinātu aizspriedumus un psihiatriskās ārstniecības stigmatizāciju sabiedrībā.