Ambulatorā centra “Veldre” vadītājs, psihiatrijas profesors Māris Taube kā 1. vietas ieguvējs ir saņēmis Aizsardzības industrijas gada balvu izglītībā un pētniecībā, kuru pasniegusi Latvijas Drošības un  aizsardzības industrijas federācija (DAIF  Latvija).

Profesors Māris Taube ir RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju  centra vadošais pētnieks un augsti novērtēts par pētījumu “Līderisma rīki pašnāvību novēršanai”. Pētījuma nozīme saistīta ar militāro līderu lomas stiprināšanu pašnāvību novēršanai NATO dalībvalstu militārajās struktūrās. NATO zinātniskās programmas ietvaros šis pētījums uzsākts 2007. gadā, kad uzmanība pievērsta militārpersonu augstajam pašnāvību līmenim, it īpaši ASV armijā, un sākts noskaidrot cēloņus, pētīt situācijas un konkrētos gadījumus, apkopot labas profilaktiskās prakses piemērus, izveidojot rīcības ieteikumus, vadlīnijas, kā pasargāt cilvēkus.

Profesors Māris Taube: “Militārās industrijas apvieno ap 100 organizācijas no 17 pasaules valstīm – ASV, Vācijas, Itālijas, Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Slovēnijas, Nīderlandes, kaimiņiem – Lietuvas un Igaunijas, un citām. Darbā bija iesaistīta starpvalstu pētnieku grupa, ziņojums ar statistikas datiem, piemēriem, ieteikumiem bija uz 200 lapām. Tas ir unikāls darbs.  Tajā nav par armijas ekipējuma uzlabošanu, bet pirmo reizi ir pievērsta uzmanība cilvēkiem un pētīts, kā militārajiem vadītājiem savlaicīgi atpazīt riska situācijas, profilaktiski iejaukties, atbilstoši pareizi rīkoties un pasargāt, nezaudēt cilvēkus. Šis darbs veltīts rūpēm par armijas cilvēkiem.”