Maijs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centram bijis dāsns viesu mēnesis un tajā notikušas vairākas nozīmīgas tikšanās un pieredzes apmaiņa ar nozares speciālistiem no Baltijas valstīm un Latvijas.


Mēneša sākumā – 5. un 6. maijā, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs un Latvijas Psihiatru asociācija uzņēma kolēģus – tiesu ekspertus no Lietuvas Veselības ministrijas Tiesu psihiatrijas dienesta. Pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja mūsdienīgo psihiatrijas stacionāra 17. nodaļu Tvaika ielā 2. Tā viesus pārstegusi ar tīrību, glīto iekārtojumu, nestigmatizējošo vidi un ārstniecības darba organizāciju. Apmeklēts arī Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs Laktas ielā 6. Lietuvas tiesu eksperti apmeklēja arī mūsu vēstures un kultūras telpas pastāvīgo ekspozīciju (muzeju), kas esot atstājis spilgtu iespaidu. Vizītes otrajā dienā pieredzes apmaiņa turpinājās ar starptautisku Tiesu psihiatrijas konferenci, kāda organizēta pirmo reizi – uz to aicināti vairāk nekā 40 tiesu eksperti no visas Latvijas. Lietuvas tiesu ekspertu delegācijas vadītāja Vaiva Martinkiene atzina, ka kolēģi ir ļoti apmierināti ar šo braucienu uz Latviju, kā sakot – labāk vienreiz redzēt nekā desmitreiz dzirdēt. “Mūsu valstu likumošanā ir atšķirīgas nianses, bet salīdzināšana ir noderīga”, viņa teica. “Konferencē mums izvērtās interesantas diskusijas, analizējot konkrētas tiesu psihiatrijas situācijas. Ļoti noderīgs brauciens.”

Mēneša vidū – 12. un 13. maijā,  Rīgā notika Baltijas valstu ministriju simpozijs, kas bija veltīts psihiskās veselības pakalpojumu pieejamībai un ar to saistītiem sistēmiskiem izaicinājumiem. Šīs prakses un pieredzes apmaiņas ietvaros ministriju 13 pārstāvji apmeklēja Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru. Viņu vidū – augsta līmeņa Igaunijas Sociālās aizsardzības un Veselības ministriju eksperti un Lietuvas Veselības ministrijas speciālists psihiskās veselības jomā. Viņus īpaši interesēja jautājumi saistībā ar piespiedu ārstēšanu un pacientu integrēšanos sabiedrībā. Viesi ielūkojās psihiatrijas 17. nodaļā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā un apskatīja arī mūsu vēstures un kultūras telpas pastāvīgo ekspozīciju (muzeju). Savukārt ilgāka saruna par psihiskās veselības aprūpes jautājumiem izvērtās ambulatorajā centrā “Pārdaugava”.

Mēneša izskaņā – 27. maijā, pēc Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes ielūguma notika psihoneiroloģisko slimnīcu – Jelgavas “Ģintermuižas”, Strenču, Daugavpils un Liepājas Piejūras slimnīcas, vadītāju tikšanās, piedaloties arī mūsu kolēģiem – profesoram Mārim Taubem kā Latvijas Psihiatru asociācijas vadītājam un Elmāram Tēraudam kā Veselības ministrijas galvenajam speciālistam psihiatrijā, lai dalītos pieredzē, pārrunātu aktuālus psihiatriskās palīdzības jomas šodienas un nākotnes jautājumus un vienotos par ciešāku un regulāru sadarbību arī turpmāk.

Latvijas – Lietuvas tiesu ekspertu konferences dalībnieki RPNC:


Baltijas valstu ministriju speciālisti psihiskajai veselībai veltītā simpozija ietvaros viesojas RPNC: