10.02.2020. Ir pilnībā pabeigti RPNC centrālās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Ēkā no pagaidu izmitināšanas vietām atgriezušās un iekārtojušās visas sešas stacionāra nodaļas un administrācija. Vienlaicīgi ar siltināšanas darbiem ēka ieguvusi glītu izskatu, bet iekštelpās veikts kosmētiskais remonts, pie ēkas ieejas uzstādīta, normatīviem atbilstoša, ratiņkrēslu uzbrauktuve, nomainīta siltumapgādes sistēma, izbūvēta ventilācijas sistēma, nomainīti kanalizācijas un ūdensvada maģistrālie vadi pirmā stāva grīdā un kanalizācijas un ūdensvada stāvvadi, ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma.

Centrālās ēkas siltināšanas darbi turpinājās no 2019. gada pavasara līdz pat pašām gada beigām. Tie bija organizēti pa daļām – sākumā sieviešu nodaļām, tad administrācijai ēkas centrā un visbeidzot vīriešu nodaļām. Lai arī nācās pieciest pagaidu mītņu neērtības, bija patīkami atgriezties atsvaidzinātā ārstniecības vidē.

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta kopējās izmaksas ir 1,368 miljoni EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1,010 miljoni EUR un valsts budžeta finansējums 170 tūkstoši EUR. Papildus RPNC ieguldīja savus līdzekļus, lai veiktu telpu atjaunošanas darbus.

Projekta īstenošanas rezultātā ēkas kopējais patērētās enerģijas ietaupījums būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā.

SIA ‘’Virtu” izstrādāja apliecinājuma karti ēkas fasāžu un  inženiertīklu atjaunošanai un veica autoruzraudzību, bet būvuzraudzību veica SIA „BŪVREM”, bet atjaunošanas darbus realizēja SIA “LC būve”.