Šī nedēļa līdz ar Lieldienām noslēdz  mēnesi, kas Latvijā aizvadīts līdz šim vēl nebijušos, ārkārtējos apstākļos un ierobežojumos, lai samazinātu jauno vīrusinfekciju COVID-19, kas cilvēka organismam līdz šim nav bijusi pazīstama.  Kamēr janvārī un februārī TV un internetā vērojām notikumus Ķīnā, šāda iespējamība Latvijā šķita sirreāla, bet nu tā ir mūsu medicīnas iestādes, valsts un Eiropas realitāte un ikdiena. 12.03. Latvijā izsludināja ārkārtējo stāvokli saistībā ar COVID-19 pandēmiju, nupat izsludināts ārkārtējā stāvokļa pagarinājums.

___________________________________________________________________

Lai arī šī situācija ir jauna ikvienam no mums, RPNC valde ir rīkojusies, sekojot līdzi valdības, Veselības ministrijas lēmumiem, Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem, pieņemot atbilstošus lēmumus, un, notikumiem attīstoties, tajos precizējot, papildinot, iestrādājot aktuālākas izmaiņas, lai RPNC būtu gatavs rīkotos, ja inficēts pacients nonāktu līdz mūsu medicīnas iestādei. Ir ierobežota un samazināta apmeklētāju plūsmu, stingri liedzot pieeju nodaļām un publiski pieejamām telpām, ieviešot attālinātas sazināšanās iespējas, konsultācijas, sniedzot pacientiem palīdzību galvenokārt akūtos veselības stāvokļos. Paši ievērojam distancēšanos un higiēnas prasības, lai šajā atbildīgajā laikā RPNC spētu strādāt un nodrošināt nepieciešamo palīdzību sabiedrībai. Valde ir apstiprinājusi detalizētu RPNC Risku karti atbilstoši valstī pasludinātai ārkārtas situācijai, kurā ir ietverti visi iespējamie COVID-19 situācijas riski, tie aprakstīti, izanalizēti to cēloņi un sekas, norādīti riskus mazinošie pasākumi un par pasākumu īstenošanu atbildīgie dienesti.

Pirmais ārkārtējā stāvokļa mēnesis RPNC ir aizritējis ikdienas spriedzē, tomēr organizēti un salīdzinoši mierīgi, jo kolektīvs strādājis saliedēti, atbildīgi un profesionāli. Līdz šim bijis nepieciešams pārbaudīt 23 pacientu veselības stāvokli, visas veiktās analīzes ir bijušas COVID-19 negatīvas. Šī mēneša sākumā tika izveidota Operatīvās vadības grupa (OVG), kura iesaistījusies visu aktuālāko vajadzību izskatīšanā un īstenošanā, sanākot ik nedēļu uz darba sēdēm. Šis laiks ir kolektīvu saliedējis, kļuvis vienkāršāk panākt precīzu uzdevumu izpildi, strādāt saskanīgāk, ņemot vērā mūsu pacientu psihiskās veselības traucējumus.

Aizvadītais mēnesis mūsu medicīnas iestādi ir saudzējis no lielākiem satricinājumiem. Ceram, ka arī turpmāk – pēc Lieldienām nekļūs sliktāk. Citējot ambulatorā centra “Veldre” vadītāja Māra Taubes teikto, novēlam Lieldienu brīvdienās katram gūt atelpu, “cerību un ticību, ka tas beigsies. Notiekošajam ir jēga – tam ir sākums un būs arī beigas. Katra diena šobrīd – ir uzvara. Būsim drosmīgi, izturīgi, atbildīgi, gudri un kļūsim aizvien gatavāki un zinošāki. Šī mācība ir smaga, bet tai ir jāiziet cauri. Šo Lieldienu laiks būs klusāks. Veltīsim to arī pārdomām – par vecākiem, bērniem un ģimeni, par līdzcilvēkiem – par mūsu trauslumu, kas liek nežēlīgi piezemēties no materiālisma un pārvērtēt, kas patiešām ir cilvēcība un vērtības šajā pasaulē!”