Latvijas psihiatri, no kuriem puse – Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ārsti, pirmoreiz pasaulē veikuši nozīmīgu reālas dzīves novērojumu, kurā tika pētīta jaunā antipsihotiskā medikamenta kariprazīns (Cariprazine) efektivitāte šizofrēnijas ārstēšanā. Pētījums bija RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedras iniciatīva un tajā iesaistījās 22 Latvijas psihiatri.

Šizofrēnija ir nopietna saslimšana, kuras ārstēšanas metodikai ir pastāvīgi pievērsta klīnicistu un zinātnieku uzmanība. Antipsihotiskie līdzekļi tās ārstniecībā tiek izmantoti jau vairāk nekā 70 gadus.

RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs Elmārs Rancāns: “Kariprazīns ir viens no jaunākajiem medikamentiem zinātnes pasaulē, un tas klīniskajos pētījumos uzrādīja viscerīgāko rezultātu ietekmē uz šizofrēnijas simptomiem, kuri ietekmē gribu un emocijas. To kupēšanā šizofrēnijas ārstniecībā līdz šim nav bijis lielāka progresa. Kariprazīns Eiropas Savienībā reģistrēts kopš 2017. gada. 2018. gada novembrī mēs pirmie pasaulē uzsākām realizēt klīnisko novērojumu par šī medikamenta lietošanas pieredzi Latvijā. Tie bija 116 ambulatorie pacienti no visas Latvijas, kuri tika iesaistīti šajā pētnieciskajā novērojumā un saņēma šo medikamentu 4 mēnešus. Rezultātā veiksmīgi izdevās pāriet no iepriekšējās medikamentozās, antipsihotiskās terapijas uz jaunu terapiju – jaunais medikaments izrādījās drošs un īpaši iedarbīgs uz gribas un emociju pazeminājuma simptomiem. Šī bija unikāla pieredze. Novērojuma rezultātus mēs sākumā prezentējām vienā no lielākajiem Eiropas psihiatru kongresiem 2020. gadā. Esam tikko nopublicējuši datus prestižā starptautiskā žurnālā “International Clinical Psychopharmacology”.”

Kāds ir šī novērojuma svarīgākais ieguvums?

“Pētījuma rezultātā ārstiem izdevās konstatēt, kāds ir visoptimālākais pacientu profils, kuram šis jaunais medikaments var sniegt vislabāko rezultātu. Lielā mērā pateicoties novērojuma rezultātiem, kariprazīns 2019. gadā tika iekļauts kompensējamo zāļu sarakstā un ir pieejams noteiktam pacientu profilam.”

Cik aktīvi šo medikamentu tagad izmanto šizofrēnijas ārstniecības praksē?

“Svarīgi, ka, novērojumam noslēdzoties, ir pacienti, kuri turpina lietot šo medikamentu un lieto to jau teju 2 gadus, kā arī ir būtiski pieaudzis to pacientu skaits, kam ārsti Latvijā kariprazīnu atzīst par visoptimālāko, tie jau ir tuvu 200 pacientiem. Pēdējo 30 gadu laikā ir parādījušies teju 20 jauni antipsihotiskie līdzekļi klīniskajā praksē dažādās valstīs. Mums pašreiz ir pieejami apmēram 10 no tiem, tajā skaitā kariprazīns.”

Visi šizofrēnijas mehānismi nav atklāti. Vai pacientam piemērotāko zāļu meklējumi turpinās?

“Jā, ņemot vērā šo medikamentu dārdzību, mums ārstiem vienmēr ir jācenšas piemeklēt optimālāko pacientam, kas ir arī visracionālāk un izmaksu efektīvāk. Pati šādu novērojumu forma ir sena, bet tas, kas šajā reizē sakrita – “Gedeon Richter” farmācijas kompānijas Latvijas pārstāvniecības atbalsts zinātniskai domāšanai, nodrošinot ar medikamentu – kariprazīnu, un radot iespēju mums pārliecināties, kā šis medikaments darbojas reālajā dzīvē pacientiem, ne tikai klīniskajos pētījumos. Īstenotais medikamenta efektivitātes novērojums ir sekmīgs sadarbības piemērs. “Gedeon Richter” ir psihiatrijas nozarei seni sadarbības partneri. Haloperidols (Haloperidol), ko mēs jau ilgus gadus lietojam, ir farmaceita Gedeona Rihtera izveidotās kompānijas ražots. Šodien jaunas zāles top pavisam citādāk nekā senatnē. Tā vairs nav taustīšanās tumsā, nejaušība. Zāles šodien tiek iegūtas organiskās sintēzes veidā, mērķtiecīgi. Kariprazīns ir zinātnieku radīts oriģinālpreparāts. Paldies visai komandai, ārstiem, kas bija iesaistījušies jaunā medikamenta novērojumā un novērtējumā šizofrēnijas ikdienas ārstniecības praksē!”