Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra administrācijas kontakti 

Administrācijas darba laiks: darbdienās no 8.30-17.00
Pusdienu pārtraukums: 12:30 – 13:00
Uzziņu tālrunis: +371 67080112;
Fakss: +371 67222305;
E-pasts: rpnc@rpnc.lv

Dokumentu pārvaldības daļa atrodas A ēkas (Tvaika iela 2) 1. stāva 104. kabinetā.
Dokumentu pieņemšana – izsniegšana: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00
Iesniegumi adresējami: VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005


Valdes priekšsēdētāja – Sandra Pūce

tālrunis: 67080122 e-pasts: sandra.puce@rpnc.lv


Valdes loceklis – Ģirts Ansons

tālrunis: 67080122 e-pasts: girts.ansons@rpnc.lv


Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja – Iveta Ķiece

tālrunis:  67080157 e-pasts: iveta.kiece@rpnc.lv


Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja – Astrīda Stirna

tālrunis: 67080222 e-pasts: astrida.stirna@rpnc.lv


RPNC Stacionāra virsārste – Beāte Šternberga

tālrunis: 67080203 e-pasts: beate.sternberga@rpnc.lv

Veselības aprūpes kvalitātes kontroles vadītāja – Valentīna Berga

tālrunis: 67080241 e-pasts: valentina.berga@rpnc.lv


RPNC galvenā medicīnas māsa – Sandra Igenberga

tālrunis: 67080125 e-pasts: sandra.igenberga@rpnc.lv


Finanšu departamenta vadītāja – Anita Daiga Priežkalna

tālrunis: 67080159, e-pasts: anita.priezkalna@rpnc.lv


Diagnostikas un rehabilitācijas daļas vadītāja – Inese Zārdiņa

tālrunis: 67080113 e-pasts: inese.zardina@rpnc.lv


Kvalitātes vadības daļas vadītāja 

tālrunis: 67080206


Grāmatvedības daļas vadītāja – Ingrida Trapiņa

tālrunis: 67080124 e-pasts: ingrida.trapina@rpnc.lv

Medicīnas  statistikas  daļas vadītāja – Karina Novikova

tālrunis: 67080194   e-pasts:  karina.novikova@rpnc.lv


Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītāja – Evija Puķe

tālrunis: 67080246 e-pasts: evija.puke@rpnc.lv

Būvdarbu vadības un pārraudzības  daļas vadītājs –  Aldis Ozols

tālrunis 67080165, e-pasts: aldis.ozols@rpnc.lv


Personāla vadības daļas vadītāja – Sarmīte Dzene

  tālrunis: 67080162 e-pasts: sarmite.dzene@rpnc.lv

Komunikācijas un klientu apkalpošanas daļas vadītāja – Baiba Buka-Vaivade

tālrunis: 67080287,  e-pasts: baiba.buka-vaivade@rpnc.lv


Drošības aizsardzības daļas vadītāja – Ineta Garnele

tālrunis: 67080268 e-pasts: ineta.garnele@rpnc.lv


Dokumentu pārvaldības daļas vadītāja – Viktorija Gorbaņova

tālrunis: 67080174 e-pasts: viktorija.gorbanova@rpnc.lv


Izglītības un pētniecības daļas vadītāja – Liene Sīle

tālrunis:67080279, e-pasts: liene.sile@rpnc.lv


Juridiskā atbalsta daļas vadītāja – Inese Minajeva

tālrunis 67080259, e-pasts: inese.minajeva@rpnc.lv

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs – Kaspars Kroms

tālrunis 67080285, e-pasts: kaspars.kroms@rpnc.lv


Ambulatorā centra „Veldre” vadītājs – prof.Māris Taube

tālrunis: 67819760 e-pasts: maris.taube@rpnc.lv


Ambulatorā centra „Pārdaugava” vadītājs – Elmārs Tērauds

tālrunis: 67715111 e-pasts: elmars.terauds@rpnc.lv


Ilgstošas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga” vadītāja – Ilze Bukovska

tālrunis: 64161370 e-pasts: ilze.bukovska@rpnc.lv


E-ADRESE. SAZINIES AR VALSTI ĒRTĀK UN DROŠĀK!

Aicinām sazināties ar mums, nosūtot ziņas, iesniegumus uz VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” oficiālo elektronisko adresi. Elektroniskajā adresē īstenota saziņa ir pielīdzināta un tiesiski aizstāj “ierakstītas vēstules” sūtījumu.

Spiežot uz logo nonāksiet vietnē latvija.lv. Piekļuve e-adresei iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (eID karti, eParaksts un eParaksts mobile)

Informējam, ka telefona sakarus RPNC nodrošina “CSC Telecom”. Tiem zvanītājiem, kuri ir Tele2, LMT, Amgio un Bite Latvija klienti, zvans ir bez maksas. Pārējo telefona sakaru operatoru klientiem zvana maksa ir atkarīga no izvēlētā telefona pakalpojumu sniedzēja tarifa izmaksām.