Ziedojumi

Ziedošanas kārtība un stratēģija 

Pārskata gads

Informācija par ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju

Informācija par ziedošanas (dāvināšanas) kārtību

Informācija par saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

2022

Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2022. gadā nav paredzēta

ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) KĀRTĪBA

ZIEDOJUMU SARAKSTS

2021

Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2021. gadā nav paredzēta

ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) KĀRTĪBA

ZIEDOJUMU SARAKSTS

2020

Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2020. gadā nav paredzēta

ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) KĀRTĪBA

ZIEDOJUMU SARAKSTS

2019

Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2019. gadā nav paredzēta

ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) KĀRTĪBA

Ziedojumi nav saņemti un nav veikti

2018

Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2018. gadā nav paredzēta

ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) KĀRTĪBA

ZIEDOJUMU SARAKSTS

2017

Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2017. gadā nav paredzēta

ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) KĀRTĪBA

 

Ziedojumi nav saņemti un nav veikti

2016

Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2016. gadā nav paredzēta

ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) KĀRTĪBA

 

Ziedojumi nav saņemti un nav veikti

2015

Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana un regulāra saņemšana 2015. gadā nav paredzēta

ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) KĀRTĪBA

Ziedojumi nav saņemti un nav veikti