Arhīvs

Vadības ziņojumi

RPNC vadības ziņojums par darbību 2005. gadā

RPNC vadības ziņojums par darbību 2006. gadā

RPNC vadības ziņojums par darbību 2007. gadā

RPNC vadības ziņojums par darbību 2008. gadā

RPNC vadības ziņojums par darbību 2009. gadā

RPNC vadības ziņojums par darbību 2010. gadā

RPNC vadības ziņojums par darbību 2011. gadā

RPNC vadības ziņojums par darbību 2012. gadā

RPNC vadības ziņojums par darbību 2013. gadā

RPNC vadības ziņojums par darbību 2014. gadā

Darbības pārskati

Šeit publicēti arī Garīgās veselības valsts aģentūras un Narkoloģijas valsts aģentūras darbības pārskati par 2005. un 2006. gadu, jo VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir minēto aģentūru funkciju, saistību un tiesību pārņēmējs.

Garīgās veselības valsts aģentūras 2005. gada darbības pārskats

Narkoloģijas valsts aģentūras 2005. gada pārskats

Garīgās veselības valsts aģentūras 2006. gada darbības pārskats

Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2008. gada darbības pārskats

Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2009. gada darbības pārskats

Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2010. gada darbības pārskats

Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2011. gada darbības pārskats

Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2012. gada darbības pārskats

Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2013. gada darbības pārskats

Gadagrāmatas

Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2005.gadā

Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2004.gadā

Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2003.gadā

Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2002.gadā

Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2001.gadā

Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2000.gadā

Alkoholisma, narkomānijas un smēķēšanas izplatība un sekas Latvijā, 2004

Alkoholisma, narkomānijas un smēķēšanas izplatība un sekas Latvijā, 2005