Kapitālsabiedrības publiskošanas politika

Informācija par Kapitālsabiedrību atrodama iestādes mājaslapā: www.rpnc.lv/par-mums atbilstošajā sadaļā Kapitālsabiedrības darbība un tās apakšsadaļās un sadaļā Valde, kā arī ir izvietota atsevišķas apakšizvēlnes sadaļās Iepirkumi un Izsoles.

Mājaslapā tiek publiskota visa svarīgākā informācija par kapitālsabiedrības darbību, izņemot personu sensitīvus datus un iekšējos normatīvos dokumentus. Publiskotā informācija sniedz detalizētu un skaidru ieskatu kapitālsabiedrības darbībā.

Kapitālsabiedrības publiskošanas informāciju sagatavo Personāla vadības un dokumentu pārvaldības departaments, Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības uzskaites departaments, Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departaments, Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departaments. Informācijas ievietošanu mājaslapā nodrošina sabiedrisko attiecību vadītājs sadarbībā ar iestādes IT dienestu.

Esam izveidojuši tabulu, kurā detalizēts un uzskatāmi parādīts, kāda informācija saskaņā ar likumos noteikto tiek publiskota, kādos dokumentos ietverts tās saturs, kādā periodā un cik bieži šī informācija tiek publiskota.

Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošana Informāciju saturošs dokuments
Vispārējie stratēģiskie mērķi un darbības veids Pastāvīgi Spēkā esošā vidējā termiņa attīstības stratēģija.
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 1 x gadā Informācija par finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātiem.
Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 1 x gadā Informācija par iemaksām valsts budžetā.