Laiks vēl atrodas gada tumšākajā joslā, tomēr dienas gaismas mirkļi jau krājas. Gada sākumu parasti iezīmē jaunas gaidas un cerības, plāni un nostādnes, bet laiku un noskaņas ierastajā ritmā sakārto ikdienā darāmie darbi. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra plašajā teritorijā, kliedējot vēl tumšos rītus un agros vakarus, gan sniegā, gan pēkšņā atkusnī, vēl izceļas nesenās Gadumijas ugunis. Bet klusums un miers te ir tikai šķietamība.


Jau pa gabalu redzams, ka mūsu ārstniecības iestādes teritorijā notiek būvdarbi  – energoefektivitātes un remontdarbi tiek veikti “statistikas mājā”, uz kuru atpakaļ pārcelsies mūsu Medicīnas statistikas daļa un IT daļa, un būvniecība noslēguma stadijā ir moduļmājas, kuras dos iespēju paplašināt mūsu ārstniecības iestādes sniegtos pakalpojumus. Ēkas jānodod ekspluatācijā janvārī. Savukārt līdz šā gada beigām tiks renovēta ēka, kurā izvietosies mūsu Ambulatorā tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļa. Vēl atzīmējams, ka plašās teritorijas reģenerācijas plāna ietvaros ir pabeigta Ziemassvētku dārza projektēšana, kas paredz āra trenažieru laukumus, lapeni, apgaismojumu un ērtas un ainaviski patīkamas atpūtas vietas mūsu pacientiem. Projekta materiāli ir nosūtīti Rīgas pilsētas būvvaldei, un tiek gaidīts tās atzinums.

Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta izveidotajā 2022. gada iepirkumu plānā ir atspoguļotas jaunā gada vajadzības un ieceres, kas tiks salāgotas ar šā gada finansiālajām iespējām. Sen gaidīts un lielākais notikums būs jaunā multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšanas darba uzsākšana Tvaika ielā. Iepirkuma komisija ir izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus, pieņēmusi lēmumu un nosūtījusi to Iepirkumu uzraudzības birojam atzinuma sniegšanai. Saņemti piedāvājumi arī jaunās informācijas sistēmas “Tvaiks” iepirkumā. Šī informācijas sistēma nodrošinās visu mūsu ārstniecības datu iekšējo apriti, integritāti, konfidencialitāti, drošību un maksimālu iekšējo procesu digitalizāciju. Jāatzīmē arī, ka mūsu iepirkumu speciālisti uzsākuši iepirkumu īstenošanu, lai mūsu ārstniecības iestādei apropriācijas kārtībā piešķirto finansējumu 192 865 euro apmērā pamatkapitāla palielināšanai medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei varētu apgūt 2022. gada 1. pusgadā.

Ir izmaiņas arī mūsu māsu “saimniecībā”. No 1. janvāra spēkā jauns profesijas statuss –  vispārējās aprūpes profila māsas ar specializāciju psihiatrijā un narkoloģijā. Priecājamies arī, ka māsu kolektīvā ienākuši jaunas kolēģes. Lai arī pamazām, mūsu ārstniecības iestādē notiek paaudžu maiņa, kolektīvu papildina jauni ārsti un cits medicīnas personāls, ieviešot jauninājumus psihiskās veselības aprūpē.