1. septembrī, ejot vienā solī ar Zinību dienu, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs (RPNC) ir ielicis pamatus jaunai struktūrvienībai “Izglītības un pētniecības daļa”, kas nodarbosies ar izglītošanu, aptverot gan iestādes darbiniekus, gan nozarē ieinteresētās personas, kā arī pētniecību.


Jaunās struktūrvienības vadītāja ir Dr.med. Liene Sīle, kura strādās ciešā komandā ar prof. Elmāru Rancānu, kurš jau ilgus gadus ir devis būtisku ieguldījumu izglītības un zinātnes procesu norisē un attīstībā RPNC.

Dr.med. Liene Sīle: “Viena no RPNC būtiskākajām prioritātēm ir kvalitatīva veselības aprūpe, ko veic augsti kvalificēti darbinieki, un tā nevar pastāvēt bez ieguldījumiem izglītībā, kā arī pētniecībā. Tā kā šī ir jauna struktūrvienība, šobrīd tiek sastādīti plāni, lai mērķtiecīgi sasniegtu izvirzītos mērķus. Šīs daļas attīstībā ļoti svarīga nozīme būs arī komunikācijai, tāpēc jau drīzumā sniegsim plašāku ieskatu jaunās daļas darbībā.”