• Burtu lielums

Par nomas objektu nomu “Greiveri”

Atgriezties

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Izsole

“Par nomas objektu nomu “Greiveri”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, ēkā ar kadastra Nr. 42920040014005, garāžas Nr.: 4., 6., 7., 8”.

Izsoles identifikācijas Nr.RPNC/2018/1-n

Izsoles kontaktpersona Evija Puķe, evija.puke@rpnc.lv
Publicēts 5 februāris, 2018
Iesniegšanas datums un laiks 1 marts, 2018 , 10:00
Statuss Izbeigts
Pievienotie dokumenti