Klīniskais pētījums RPNC valdes priekšsēdētāja 2020. gada 6. novembrī apstiprinātajā iekšējā normatīvajā aktā Nr. 01-16/20/13 “Pētījumu īstenošanas kārtība” izpratnē ir klīniskā izpēte, kuras dalībniekiem saskaņā ar iepriekš noteiktu terapeitisko stratēģiju vai plānu (protokolu) īsteno ar veselību saistītu iejaukšanos (ar zālēm vai medicīniskām ierīcēm), lai izpētītu to ietekmi uz dalībnieka veselības stāvokli un iegūtu datus par iejaukšanās drošību un efektivitāti. Klīnisko pētījumu var veikt divās kategorijās: kā “klīniskās pārbaudes” un kā “beziejaukšanās pētījumus”.

Klīnisko pētījumu īstenošanas mērķis ir atbalstīt klīnisko pārbaužu pētniecisko darbību RPNC attiecībā uz slimībām, kas saistītas ar garīga rakstura traucējumiem, veicinot zinātnē balstītu sabiedrības veselības uzlabošanu un nozares attīstību kopumā.

Klīniskā pētījuma īstenošana RPNC pieļaujama tikai pamatojoties uz rakstisku RPNC atļauju, Ētikas komitejas atzinumu, Zāļu valsts aģentūras atļauju un ar RPNC noslēgtu līgumu par pētījuma veikšanu ārstniecības iestādē.

Prasības, kuras pētniekam jāievēro, lai RPNC īstenotu klīnisko vai akadēmisko pētījumu, ir noteiktas RPNC valdes priekšsēdētāja 2020. gada 6. novembrī apstiprinātajā iekšējā normatīvajā aktā Nr. 01-16/20/13 “Pētījumu īstenošanas kārtība”. Sadaļa no normatīvā akta, kurā skaidrota klīniskā pētījuma īstenošanas kārtība, pieejama šeit – “Klīniskā pētījuma īstenošanas kārtība”

Lai saņemtu atļauju klīniskā pētījuma īstenošanai RPNC, pētījuma sponsors vai to pārstāvošā organizācija elektroniski nosūta uz RPNC e-pastu petijumi@rpnc.lv vai rpnc@rpnc.lv, pa pastu, vai iesniedz klātienē RPNC juridiskajā adresē – Tvaika ielā 2, Rīgā. LV-1005, klīniskās izpētes pieteikumu un pārējos “Klīniskā pētījuma īstenošanas kārtībā” prasītos dokumentus.

Klīniskās izpētes pieteikuma veidlapa atļaujas saņemšanai pieejama šeit – Pieteikums atļaujas saņemšanai klīniskā pētījuma īstenošanai ārstniecības iestādē

Papildus informāciju par akadēmiskā (studējošā) pētījuma īstenošanu iespējams iegūt, zvanot pētījumu koordinatoram pa tālruni 67080112 vai rakstot e-pastā petijumi@rpnc.lv vai rpnc@rpnc.lv .