Izglītība un zinātne

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir galvenā klīniskā bāze psihiatrijas un narkoloģijas nozarē Rīgas Stradiņa Universitātei (RSU), mācību un prakses vieta Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātei, Rīgas 1. medicīnas koledžai, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžai. Šeit praksi iziet topošās medicīnas māsas, mācās jaunie psihiatri un narkologi, kā arī vairāki desmiti citu specialitāšu rezidenti no citām medicīnas iestādēm – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas 1.slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, nacionālā  rehabilitācijas centra “Vaivari” u.c. Tie ir topošie ģimenes ārsti, neirologi, dermatovenerologi, kā arī rehabilitologi. Pie mums apmācību gadā iziet ap 450 dažādu specialitāšu mediķu un medicīniskās aprūpes speciālistu.

Elmārs RancānsPsihiatrija un narkoloģija ir medicīniskās izglītības programmas obligāta sastāvdaļa. Mūsu telpās Tvaika ielā 2 atrodas RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra.

Dažādās RPNC struktūrās četrgadīgo rezidentūru psihiatrijā, narkoloģijā un bērnu psihiatrijā pie mums iziet vairāk nekā 30 rezidentu, studē un savus promocijas darbus izstrādā 7 doktoranti.

Katedras vadītājs ir profesors Elmārs Rancāns: 67080131

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir iesaistījies zinātnes attīstībā un regulāri piedalās starptautiskos klīniskos pētījumos, galvenokārt jaunāko medikamentu izpētē šizofrēnijas, depresijas un bipolāri afektīvo traucējumu sekmīgākai ārstēšanai. Šis process ir ilgs. Tā ir daļa no lieliem starptautiskiem projektiem. Pēdējos 5 gados ir bijis vairāk nekā 10 šādu pētījumu. Šādi pētījumi nav saistīti ar eksperimentiem. Tie notiek saskaņā ar starptautiskiem un Latvijas normatīviem aktiem – Helsinku deklarāciju, Pacientu tiesību likumu u.c. Pret šādos pētījumos iesaistītām medicīnas iestādēm ir stingras prasības. RPNC kopā ar RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedru šādus pētījumus uztic jau vairāk nekā 20 gadus, jo Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs atbilst starptautiskajiem pētniecības standartiem. Kad pētījumu rezultāti ir apkopoti, jaunās zāles tiek iesniegtas reģistrācijai. Viens no jaunākajiem antidepresantiem un vairāki citi medikamenti, kurus pētīja pirms 10 gadiem, ir pieejams klīniskajā praksē Latvijā.

Nozīmīga izglītības darba daļa ir saistīta ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā strādājošo medicīnas darbinieku tālākizglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu. Šim nolūkam Psihiatrijas un narkoloģijas katedra un Latvijas Psihiatru asociācija organizē tālākizglītības seminārus un konferences. RPNC stacionārā notiek Latvijas Ārstu biedrības organizētie kvalifikācijas celšanas kursi, kā arī no 15. septembra līdz 15. maijam trešdienās notiek tradicionālās iknedēļas klīniskās konferences – vidēji 20 konferences gadā. Klīniskajās konferencēs analizē problemātisku pacientu gadījumus, sarežģītas diagnozes, uzklausa promocijas darbu prezentācijas, citu medicīnas nozaru speciālistu tematiskas lekcijas, kolēģu atskaiti par mācībām ārzemēs un apskata jaunāko medicīnas literatūru.