Publicēšanas datums Pasūtītāja mājas lapā
Nosaukums
09.12.2015.

„Uzkopšanas inventāra iegāde ar apmācību” (id.Nr. RPNC/2015/30-inf.)

Lēmums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 21. decembris, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

04.12.2015.

„VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darbinieku veselības apdrošināšana.” (id.Nr. RPNC/2015/06)

 Nolikums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 30. decembris, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

01.12.2015.

„Uzkopšanas inventāra iegāde ar apmācību” (id.Nr. RPNC/2015/25-inf.)

Lēmums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 14. decembris, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

19.10.2015.

„Funkcionāls aprīkojums Akūtai jauktai psihiatriskajai nodaļai rekonstruētajā korpusā E (ēka lit.005, Tvaika iela 2, Rīga)” (id.Nr. RPNC/2015/4)
Iepirkuma līgums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 23. novembris, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

08.10.2015.

„Telpu remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Ilgstošās sociālās aprūpes centrā „Vecpiebalga”” (id.Nr. RPNC/2015/24-inf.)

Lēmuma izraksts
Līguma izraksts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 19. oktobris, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

07.10.2015.

„VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēdnīcas telpu ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr.01000160053057 aprīkošana” (id.Nr. RPNC/2015/23-inf.)

Lēmums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 19. oktobris, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

29.09.2015.

Pārtikas produktu piegāde Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Vecpiebalga”vajadzībām (id.Nr. RPNC/2015/3)

Lēmums par iepirkuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. daļu pieņemts 08.12.2015

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 02. novembris, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

16.09.2015.

Medikamentu (narkotiskie līdzekļi) piegāde Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām (RPNC/2015/05)

Lēmums par iepirkuma 1. daļu pieņemts 13.11.2015

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 22. oktobris, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

14.09.2015.

Kāpņu telpu atjaunošana ēkā nr.056 („B” un „C” korpuss) (RPNC/2015/21-inf.)

Lēmuma izraksts
Līguma izraksts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 25. septembris, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

14.09.2015.

Telpu remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Ilgstošās sociālās aprūpes centrā „Vecpiebalga” (RPNC/2015/22-inf.)

Lēmuma izraksts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 25. septembris, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

17.08.2015.

Mīkstā inventāra iegāde „VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” (id.Nr. RPNC/2015/19-inf.)

Lēmums
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
Līgums 5

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 28. augusts, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

31.07.2015.

„VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” siltumtrases bojātā posma remontdarbi”

Līgums

Lēmums

Līguma izraksts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 11. augusts, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

12.06.2015.

Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšana Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām (id.Nr. RPNC/2015/5-B)

Lēmums pieņemts 29.07.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 01. jūlijs, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

09.06.2015.

Viena transporlīdzekļa iegāde Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām (id.Nr. RPNC/2015/18-inf.)

Lēmums
Līgums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 25. jūnijs, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

08.06.2015.

Žalūziju un aizkaru iegāde (5;13;15;16;17;18. nodaļa ēkā lit.056 (Tvaika iela 2, Rīga))(RPNC/2015/17-inf.)

Lēmuma izraksts

Štanga

5.nodaļa

13.nodaļa

15. nodaļa

16.nodaļa

17.nodaļa

18.nodaļa

16.nod.ārstiem

16.nod.vec.māsai

Līguma izraksts

Tiek plānota Objekta apskate š.g.12.jūnijā plkst.11:00! Lūdzam pieteikties pie Nolikumā norādītās kontaktpersonas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 25. jūnijs, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

04.06.2015.

Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšana Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām (id.Nr. RPNC/2015/4-B)PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 15. jūnijs, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

25.05.2015.

Viena transportlīdzekļa iegāde Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām (id.Nr. RPNC/2015/14-inf.)

Nolikums
Tehniskā specifikācija

PROCEDŪRA IZBEIGTA

Lēmums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 05. jūnijs, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

25.05.2015.

Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām (id.Nr. RPNC/2015/2)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 17. jūnijs, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

25.05.2015.

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā lit.056 renovēto nodaļu tehniskais nodrošinājums pacientu aprūpei (id.Nr. RPNC/2015/SP-3)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 4. jūnijs, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

25.05.2015.

Žalūziju un aizkaru iegāde (5;13;15;16;17;18. nodaļa ēkā lit.056 (Tvaika iela 2, Rīga))(RPNC/2015/16-inf.)

Lēmums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 5. jūnijs, plkst. 11:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

12.05.2015.

Par kāpņu atjaunošanu (RPNC/2015/15-inf.)

Lēmums

Līguma izraksts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 26. maijs, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

11.05.2015.

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem (RPNC/2015/3-B)

Lēmums
Vienošanās

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

22.04.2015.

Aizargpaneļu iegāde, aprīkojot ēkas lit. 056 nodaļas Nr. 13;15;16;17;18 un jauno vienotās uzņemšanas nodaļu (RPNC/2015/13-inf.)

Lēmums

Līguma izraksts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 5. maijs, plkst. 11:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

14.04.2015.

Asfaltbetona seguma remontdarbi VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” teritorijā Tvaika ielā 2, Rīga (RPNC/2015/12-inf.)

Lēmums

Līgums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 27. maijs, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

07.04.2015.
Krāvēju pakalpojumi (identifikācijas Nr. RPNC/2015/11-inf.)Lēmums
LīgumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 20. aprīlis, plkst. 10:00Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

31.03.2015.
„Pārtikas produktu piegāde Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centra ar apsardzi vajadzībām” (identifikācijas Nr. RPNC/2015/10-inf.)Lēmums
Līgums
Līgums 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 14. aprīlis, plkst. 10:00Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

27.03.2015.

Krāvēju pakalpojumi (identifikācijas Nr. RPNC/2015/9-inf.)

IEPIRKUMA PROCEDŪRA TIEK PĀRTRAUKTA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 9. aprīlis, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

25.03.2015.

Žalūziju un aizkaru iegāde (5. un 13.nodaļas ēkā lit.056 (Tvaika iela 2, Rīga)) (Id.Nr. RPNC/2015/8-inf.) nolikums

Lēmums

Līguma izraksts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 8. aprīlis, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

09.03.2015.

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” īpašumā vai pārziņā esošu ēku energoefektivitātes novērtēšana un energosertifikācija (Id.Nr. RPNC/2015/7-inf.) nolikums

Lēmums

Līgums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 23.marts, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

09.03.2015.

Malkas piegāde Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Vecpiebalga” vajadzībām 2015./2016.gada apkures sezonai (Id.Nr. RPNC/2015/6-inf.)

Lēmums
Līgums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 23.marts, plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

03.03.2015.

„Pacientu aprūpei nepieciešamais nodaļu tehniskais nodrošinājums” (Id.Nr. RPNC/2015/01) nolikums

LŪDZU SKATĪT AKTUĀLOS APJOMUS, KAS IZVIETOTI VIRS KONSOLIDĒTĀS IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJAS!

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 07. aprīlis plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 16:00.

03.03.2015.

„Kondicionieru iekārtu piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana ēkas lit.056 nodaļu telpās” (Id.Nr. RPNC/2015/5-inf.) nolikums

Lēmums

Iepirkuma līgums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 16. marts plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 16:00.

17.02.2015.

„Nodaļu nr.5 un nr.13 ēkā lit.056 (Tvaika iela 2, Rīga) aprīkošana” (Id.Nr. RPNC/2015/4-inf.) nolikums

Lēmums

Līgums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 2. marts plkst. 11:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 16:00.

17.02.2015.

„Sezonas ziedaugu stādu piegāde VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” apstādījumiem” (Id.Nr. RPNC/2015/3-inf.) nolikums

Lēmums

Līgums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 2. marts plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 16:00.

12.02.2015.

„Sarunu procedūras „Papildu būvdarbi noslēgtajā iepirkuma līgumā „VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” korpusa nr.5 rekonstrukcija” izvēles pamatojuma konstatēšana” (id.Nr. RPNC/2015/SP-2)

Lēmums

04.02.2015.

„Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām Rīgā, id.Nr. RPNC/2015/1-B.

Lēmums

Līgums

30.01.2015.

„„Veselības aprūpes bīstamo atkritumu apsaimniekošana (id.Nr.RPNC/2015/2-inf.)”

Lēmums
Līgums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 10. februāris plkst. 10:00
Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 16:00.

19.01.2015.

„Sarunu procedūra par reaģentu iegādi V-Twin analizatoriem (id.Nr.RPNC/2015/SP-1)”

Lēmums

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 16:00.

16.01.2015.

„Veselības aprūpes bīstamo atkritumu apsaimniekošana” (Id.Nr. RPNC/2015/1-inf.) nolikums

Lēmums

IEPIRKUMA PROCEDŪRA TIEK PĀRTRAUKTA

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 2. februāris plkst. 10:00

Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 16:00.