Darījumi Covid-19 līdz 14.04.2020.

Darījumi COVID-19 no 14.04. – 21.04.2020.

Darījumi COVID-19 no 22.04. – 30.04.2020.

Darījumi Covid-19 no 01.05. – 21.05.2020.


Nomnieku saraksts, kuri saņēmuši 2020. gada 2. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktos atbalsta pasākumus:

  • SIA “KAFE SERVISS”, reģ. nr. 40003109037