Ģeneralizētas trauksmes skala-7 (Generalized Anxiety Disorder Scale-7 jeb GAD-7) ir brīvpieejas pašnovērtēšanas skala, kas tika izstrādāta, lai novērtētu trauksmes simptomus primārās aprūpes pacientu populācijā.