Diskutē par ārstniecības principu izmaiņām psihiatrijā.

Eiropas Psihiatru asociācijas (EPA) rīkotajā kongresā, kas no 4. līdz 9. aprīlim notika Nicā, diskutēts, kā precīzāk diagnosticēt un mūsdienu prasībām atbilstošāk ārstēt garīgās saslimšanas, kā izglītot sabiedrību, lai mazinātu aizdomīgumu un bailes savlaicīgi vērsties pēc palīdzības. Kongresā piedalījās 3700 psihiatru no 90 pasaules valstīm. No Latvijas – ap 20 ārstu, t.sk., no RPNC 11 psihiatri un narkologi.
Eiropas Psihiatru asociācijā darbs norit divdesmit interešu sekcijās: bērnu, geriatriskajā un tiesu psihiatrijā, psihoterapijā, vizuālajā diagnostikā, šizofrēnijas pētniecībā, psihiatrijas ētikas kodeksa pilnveidošanā, jauno psihiatru komitejā un citās interešu grupās. To darbības mērķis ir Eiropas psihiatrijas zinātnisko pieredzi iedzīvināt klīniskajā praksē, pilnveidot 2015.gadā gaidāmajā 11. Starptautiskajā slimību klasifikācijā ietvertos psihisko traucējumu kritērijus, arvien profesionālāk risināt garīgo slimību profilakses un sabiedrības informēšanas jautājumus un īstenot psihiatriskās palīdzības destigmatizācijas programmas, kam, piemēram, Anglijā tērē 45 miljonus eiro gadā.

„Neskatoties uz to, ka neesam bagāta valsts Eiropas kontekstā, mūsu izglītība psihiatrijā ir laba, līdzvērtīga pārtikušajām valstīm. Mūsu speciālisti ārvalstīs ir pieprasīti un iegūst labu darbu,” secinājis Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents Elmārs Tērauds, kurš Latvijas intereses pārstāv EPA Nacionālo asociāciju padomē. „Šobrīd Eiropā diskutējam par līdzīgu izpratni psihiatrijas laukā, par apmācību programmām. Grūtības visur ir līdzīgas, visupirms, – kādā veidā precīzi diagnosticēt psihisku saslimšanu. Eiropas un pasaules psihiatrijas zinātnē tiek ieguldīta milzu nauda ģenētisko faktoru izpētē un pavisam jaunā pētniecības virzienā – saslimšanas noteikšanā pēc asins parauga. Jaunie kritēriji varētu tikt izmantoti jaunajā klasifikācijā Eiropā un ASV”.
Eiropas psihiatrijas zinātne strādā arī pie efektīvākiem, cilvēka organismam labvēlīgākiem medikamentiem un to iedarbības izpētes. Jauno zāļu klīniskajos pētījumos piedalās arī RPNC psihiatri.

Mūsdienīgas psihisko traucējumu ārstēšanas pamatā ir gan medikamentu izmantošana ārstniecībā, gan multiprofesionālas komandas speciālistu – klīniskā psihologa, psihoterapeita, ergoterapeita, mākslas, mūzikas terapeitu un sociālā darbinieka, iesaiste kopīgā darbā ar pacientu.

Eiropas Psihiatru asociācijā ir pārstāvētas 33 nacionālās asociācijas un daudzi tūkstoši individuālu biedru. Tās kongresi notikuši Vīnē, Minhenē, Prāgā, Madridē, Ženēvā. Šogad Nicā notika EPAS 21. kongress, vienlaicīgi atzīmējot šīs starptautiskās organizācijas 30 gadu jubileju.