Piekļūstamības paziņojums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot par piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: www.rpnc.lv .

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

CIK PIEKĻŪSTAMA IR ŠĪ TĪMEKĻVIETNE?

www.rpnc.lv  tīmekļvietne neatbilst MK noteikumiem Nr. 445 Pieejamības izvērtēšanas veidlapā minēto iemeslu dēļ.

Pieejamības izvērtēšanas veidlapa 

PIEKĻŪSTAMĪBAS ALTERNATĪVAS UN SAZIŅAI

RPNC ir konstatējis tīmekļvietnes piekļūstamības neatbilstības un esam uzsākuši nepieciešamās darbības, lai veiktu pakāpeniskus nepieciešamos uzlabojumus un nodrošinātu šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums rakstot uz e-pasta adresi info@rpnc.lv . Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

SŪDZĪBU IESNIEGŠANA

Mēs esam konstatējuši neatbilstības un strādājam, lai uzlabotu šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Tiesībsarga birojs:
Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768,
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
www.tiesibsargs.lv