Datu privātuma politika

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC)  ir personas datu apstrādes pārzinis. RPNC izstrādātā Datu privātuma politika nosaka informācijas apjomu, kāds sniedzams fiziskai personai – Datu subjektam: informāciju par datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu un aizsardzību, glabāšanas ilgumu, nosaka personas datu saņēmēju kategorijas, datu subjekta tiesības, datu apstrādes piekrišanas un atsaukšanas tiesības.

Datu privātuma politika