Kamēr Covid-19 izplatības ierobežošanas laikā un ārkārtējās situācijas apstākļos sadzīvē nācās pēc iespējas citam no cita norobežoties, distancēties, netuvināties, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs nojauca padomju laikā būvēto mūri un no agrākās norobežošanās atvēra 7,5 hektārus plašo teritoriju skatam, savienojoties ar Sarkandaugavas ārtelpu. Paši to uztvērām kā signālu labām pārmaiņām.

 

Vairs neesam aiz augstā padomju laika mūra noslēgta telpa, un, šķiet, pat reizē ar to ir pazudusi drūmā padomju laika aura. Esam vizuāli savienojušies ar to teritorijas daļu, kas pirmsākumos līdz pat Sarkandaugavas krastam bija mūsējā, pa to varēja noiet līdz iestādes iemītnieku atdalītajām sieviešu un vīriešu peldēšanas un mazgāšanās vietām. Gandrīz neredzamais žogs tagad ļauj vērot Tvaika ielas gājēju kustību un autodinamiku kā telpas skatuvi un no tās, savukārt, vērot arī mūs – ar mazāk aizdomīgu, ziņkārīgu un aizspriedumainu skatienu.

Tagad katram ir redzams, ka agrāk noslēgtā, skatam noslēptā teritorija aiz mūra nav cietums. Tā ir patīkama, plaša un zaļa, labi sakopta. Tās centrā atrodas lielais stacionārs, pēc pagājušogad veiktās siltināšanas un remontiem – saulaini gaišs. Pa labi agrākā Otrā ķeizardārza vienīgais saglabātais elements – vēsturiskais dīķis, kuru akcentē tur iekārtotā strūklaka. Ap to izveidojusies pacientu iecienītākā atpūtas vieta. Pa kreisi redzams baltu ķieģeļu ēkas gals – vecā kluba un agrākās virtuves ēka, kura ir tehniski nelietojamā stāvoklī un nav atjaunojama izmantošanai, tāpēc to nākamgad ir plānots nojaukt un iegūto platību izmantot lietderīgāk, iestrādājot tās turpmāko attīstību slimnīcas teritorijas telpiskās struktūras un labiekārtojuma reģenerācijas plānā un detalizācijā, kas arī ir jau gandrīz pilnībā pabeigta.

Aizvadītajos ārkārtējās situācijas ierobežojumu apstākļos RPNC teritorijā Tvaika ielā 2 ir veikti svarīgi darbi ārstniecības vides un darba apstākļu uzlabošanai. Vienā no iestādes vēsturiskajām ēkām – trīs stāvu stacionārā ir uzsākta lifta būve, kas nodrošinās labāku vides pieejamību. No ēkas uz pagaidu vietām ir pārvietotas 3 nodaļas, to skaitā demenču nodaļa. Ir izremontēti un labiekārtoti klīnisko psihologu kabineti, kur būs mierīgāka gaisotne sarunām ar pacientiem, kā arī nodrošināti labāki darba apstākļi, gan mūsu sociālajiem darbiniekiem, gan gaišākas telpas Ergoterapijas kabinetam. Esam saņēmuši jaunu elektroencefalogrāfijas (EEG) iekārtu, un mūsu pacienti šo pakalpojumu jau izmanto. Sekmīgi beidzās apsardzes pakalpojuma iepirkums un pirmo reizi noslēdzām līgumu ar pazīstamu un spēcīgu apsardzes kompāniju “G4S Latvia”. Lai palielinātu mūsu darbinieku drošību, Uzņemšanas nodaļā ir atjaunots apsardzes postenis, kas tur atradīsies arī brīvdienās, kā arī nodaļās iekārtota trauksmes pogu signalizācijas sistēma.

Darbīgs aizvadītais laiks ir bijis Diagnostikas un sociālās rehabilitācijas nodaļai. Ārstniecības ikdienā iesakņojušies medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to piedāvājums mūsu stacionārā aizvien paplašinās. Šobrīd ar pacientiem Tvaika ielas stacionārā strādā 2 fizioterapeiti, 4 ergoterapeiti, 4 klīniskie psihologi, 2 vizuāli plastiskās mākslas terapeites, vingrošanas speciāliste, arī deju un kustību speciāliste. Medicīniskā rehabilitācija ir labs atbalsts sekmīgai medikamentozai ārstniecībai, jo spēj sniegt palīdzību dažādu krīžu situācijās, palīdz vienkāršāk tikt galā ar pārliekām emocijām un trauksmi, mobilizēt pacientam savus iekšējos resursus, uzlabot ķermeņa koordināciju, atraisīt radošumu un nostiprināt pašapziņu.

Savukārt teritorijas attālajā stūrī – “ābeļdārza mājā” un tai līdzās esošajos divos konteinernamiņos norit mūsu medicīniskā arhīva lietu inventarizēšana. Tur strādā divas arhivāres. Normatīvie akti nosaka, ka mirušo pacientu medicīniskie dokumenti mums jāsaglabā 15 gadus, dzīvo – 40 gadus, bet senāki dokumenti vairs nav jāsaglabā. Šobrīd tiek šķiroti un reģistrēti tie medicīniskie dokumenti, kuri ir senāki par normatīvajos aktos noteikto. Pēc tam tiks pārskatīti saglabājamie dokumenti. Šī darba apjoms ir milzīgs, jo senākās inventarizējamās pacientu medicīniskās lietas ir datētas ar pagājušā gadsimta sākumu, kad bijām “Aleksandra Augstumu” iestāde un atradāmies cariskās Krievijas sastāvā. Šobrīd sašķirots un reģistrēts ir ap 23,5 tūkstoši lietu.

Aizvadītajā ierobežojumu laikā mūsu uzkopšanas dienests ieguva oficiālu struktūrvienības statusu un kļuva par Telpu uzkopšanas nodaļa. Citās slimnīcās telpu uzkopšanu nodrošina, iepērkot ārpakalpojumu, mēs esam izlēmuši, ka tie būs mūsu darbinieki, kas darīs šos darbus. Šim brīdim gatavojāmies 2 gadus. Ieviesām mitro mopu sistēmu, atbilstošu aprīkojumu, lai vienkāršāk strādāt, mopu mazgājamās un žāvējamās mašīnas, izremontējām telpas jaunās nodaļas vajadzībām un ērtībām.

Vēl jāatzīmē, ka aizvadītajā pusgadā mūsu kolektīva profesionālo līmeni paaugstinājuši mūsu “studenti” sanitāri, kuri kopš pagājušā gada septembra apguva māsas palīga zināšanas un par to saņēma profesionālās kvalifikācijas “māsas palīgs” apliecību, noslēdzot mācības Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā. 49 mūsu sanitāri nu ir paaugstinājuši savu kvalifikāciju un radījuši pamatu arī augstākai amatalgai.

Ir vēl daudz iesāktu darbu, kurus plānojam pabeigt šī gada otrajā pusē.