7.02.2019./ Atzinība no ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja saņemta par Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ekspertīzes nodaļas (ANPREN) Ķīmiski toksikoloģiskās laboratorijas kolektīva darbu, un tā apliecināta ar īpašu sertifikātu par sekmīgu dalību starptautiskās Narkotiku kontroles programmas četros secīgos posmos no 2016.-2018. gadam.
ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja sertifikātam pievienotajā vēstulē uzsvērts, ka ķīmiski toksikoloģisko laboratoriju starptautiskajai sadarbībai ir svarīga loma, to darba rezultātu kvalitāte un uzticamība ir cieši saistīta ar cilvēktiesību, sabiedrības drošības un efektīvas tiesībaizsardzības nodrošināšanu, un, ka tas ir vērtīgs ieguldījums programmas attīstībā un panākumos, risinot valstiski svarīgo narkotiku apkarošanas jautājumu un nodrošinot kvalitatīvus tiesu medicīniskos pakalpojumus.
ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja sertifikāts
ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja sertifikātam pievienotajā vēstulē uzsvērts, ka ķīmiski toksikoloģisko laboratoriju starptautiskajai sadarbībai ir svarīga loma, to darba rezultātu kvalitāte un uzticamība ir cieši saistīta ar cilvēktiesību, sabiedrības drošības un efektīvas tiesībaizsardzības nodrošināšanu, un, ka tas ir vērtīgs ieguldījums programmas attīstībā un panākumos, risinot valstiski svarīgo narkotiku apkarošanas jautājumu un nodrošinot kvalitatīvus tiesu medicīniskos pakalpojumus.

“ANO Narkotiku kontroles programmā esam sekmīgi iesaistījušies jau vairāk nekā 20 gadus, bet tagad pirmo reizi esam saņēmuši mūsu laboratorijas darba kvalitātes un profesionālisma novērtējumu sertifikāta veidā”, atzīmē Ķīmiski toksikoloģiskās laboratorijas vadītāja Tatjana Hodasēviča. “Tā ir liela atbildība, jo mūsu darbs arī starptautiskajā līmenī ir “kā uz delnas”. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ANPREN Ķīmiski toksikoloģisko ekspertīžu laboratorija ir vienīgā Latvijā, kura bioloģiskās vidēs spēj veikt pilnu ekspertīzi dzīviem un, ja nepieciešams, arī mirušiem cilvēkiem. Mēs izmantojam 3 tehnoloģiju apvienoto medicīnisko izmeklējumu metodi, ar kuru iespējams iegūt pilnu ķīmiski toksikoloģisko izmeklējumu ainu.”

Pirmsākumos laboratorija spēja veikt vien 900 analīzes gadā, bet tagad nodrošina vairāk par 1000 ķīmiski toksikoloģiskajām ekspertīzēm vienā mēnesī. Laboratorijā strādā 4 tiesu eksperti, 2 to palīgi, vecākā laborante, vairāk nekā 10 laborantu, 2 aparatūras inženieri un 3 sanitāri. Laboratorija strādā diennakts režīmā, kas ir ērti šī pakalpojuma izmantotājiem no visas Latvijas, – ne tikai valsts, ceļu un pašvaldību policijai, bet arī citām medicīnas iestādēm, Latvijas bankām, uzņēmumam “Rīgas satiksme”, lidostai “Rīga”, privātpersonām u.c. “Testēšana darba vietā pasaulē ir populāra un to aizvien vairāk izmanto arī darba devēji Latvijā, lai gūtu pārliecību, ka atbildīgos posteņos nestrādā no narkotikām un apreibinošām vielām atkarīgi cilvēki”, piebilst Tatjana Hodasēviča.
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ANPREN Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija iesniegusi dokumentus par sadarbības turpināšanu starptautiskās Narkotiku kontroles programmas nākamajā posmā.