Ar vieslektora Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Kardioloģijas centra profesora Oskara Kalēja lekciju “Draudzīgās kardiologu sarunas ar narkologiem” šomēnes atsākās Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra mediķu klīniskās konferences. Aktuālu klīnisko gadījumu analīze un diskusijas ir svarīgs mediķu pastāvīgas profesionālās izaugsmes nosacījums.


Pirmās rudens klīniskās konferences sākumā tika sumināti pieci rezidentūru beigušie un ārsta sertifikātu ieguvušie jaunie un pilntiesīgie RPNC kolēģi: Rita Kuzņecova, Baiba Līviņa, Linda Rubene, Vineta Vinogradova un Ernests Stoļarovs. Viņi visi jau ir sākuši strādāt RPNC struktūrvienībās – stacionārā Tvaika ielā 2 un ambulatorajos centros “Veldre” un “Pārdaugava”. Atsauksmes no darba vietām liecina, ka mūsu jaunie ārsti ir zinoši, uzmanīgi pret pacientiem un aizrautīgi darbā. Pasniedzot katram simbolisku telpaugu darba vides pilnveidošanai un ciešākām saknēm RPNC, valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce novēlēja nezaudēt degsmi un aizrautību profesionālajā ikdienas darbā, kura mērķis ir palīdzēt pacientam risināt viņa psihiskās veselības problēmas.

Oktobra sākumā savā kolektīvā sagaidījām arī 14 pirmā gada rezidentus no Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas universitātes, kuri izies apmācības psihiatrijā un narkoloģijā. Viņi būs labs atbalsts vecākajiem kolēģiem. Astoņi no viņiem pēc rezidentūras gadiem ir plānojuši darbu turpināt RPNC, papildinot mūsu mediķu kolektīvu un arī uzlabojot tā vidējo vecumu, kas šobrīd ir 52 gadi.