Uzņemšana

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa Rīgā, Tvaika ielā 2(U  māja) strādā visu diennakti, arī brīvdienās un svētku dienās, un sniedz neatliekamo psihiatrisko un narkoloģisko palīdzību pacientiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī tiem pacientiem, kuriem radušies veselības traucējumi alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas dēļ.

Uzņemšanas nodaļā strādā sertificēts psihiatru, narkologu, medicīnas māsu un māsu palīgu personāls. Ar uzņemšanas nodaļas speciālistiem var sazināties pa šādiem tālruņiem:

TĀLRUNIS
Nodaļas tālrunis, informācija par tuvinieku67080142
Nodaļas vadītāja tālrunis67080188
Virsmāsa67080158

Saņemt braukšanas norādes WAZE

Uzņemšanas nodaļā katru pacientu konsultē ārsts, kurš lemj, kāda veida palīdzība un kādā apjomā pacientam ir nepieciešama. Pēc ārsta konsultācijas pacients var tikt nosūtīts turpmākai stacionārai vai ambulatorai ārstēšanai. Pacients var saņemt palīdzība arī uzreiz Uzņemšanas nodaļā, un nepieciešamības gadījumā var tikt ievietots turpat īslaicīgās aprūpes (observācijas) palātā, lai atkarībā no viņa veselības stāvokļa dinamikas lemtu par tālāko palīdzības veidu.

Uzņemšanas nodaļā pacienti var tikt uzņemti vai konsultēti:

  • veselības traucējumu dēļ ierodoties pašam vai tuvinieku pavadībā;
  • ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta vai ārsta palīga nosūtījumu;
  • ar psihiatra vai narkologa nosūtījumu;
  • ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu nosūtījumu;
  • ar pārvedumu no citām slimnīcām;
  • tiek stacionētas arī personas, kurām ar tiesas lēmumu ir noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ārstēšanās psihiatriskajā stacionārā, kā arī personas, kurām jāveic stacionārā tiesu psihiatriskā ekspertīze.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Uzņemšanas nodaļā izveidota mūsdienīga ārstniecības vide, ārstniecības process organizēts kompleksi, racionāli un profesionāli, ievērojot konfidencialitāti un privātumu. Uzņemšanas kompleksā atrodas arī diagnostikas daļa, kurā vienkopus izvietoti radioloģiskās izmeklēšanas, elektrokardiogrāfijas un elektroencefalogrāfijas kabineti, un stomatologa kabinets. Šeit stacionāra pacientus konsultē terapeits, ķirurgs, ginekologs, neirologs, oftalmologs, otolaringologs un dermatologs.