Ārstniecības pakalpojumi vieglajā valodā

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs (RPNC) nodrošina, ka pacienta ārstniecībā tiek ievērota konfidencialitāte. Ziņas par pacienta ārstēšanās norisi un slimības vēsturi trešajām personām nesniedz.

Uzņemšana

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa atrodas Rīgā Tvaika ielā 2(U māja) un strādā visu diennakti, arī brīvdienās un svētku dienās.

Uzņemšanas tālrunis: 67080142 (visu diennakti)

Psihiatriskā palīdzība

Ambulatorā psihiatriskā ārstniecība ietver psihiatra konsultācijas, ieteikumus tālākai rīcībai sava psihiskās veselības stāvokļa uzlabošanai.

Psihiatrs ir tiešās pieejamības speciālists, kura konsultācijas ir bez maksas, tas ir valsts apmaksāts pakalpojums. Uz psihiatra konsultācijām ir iespējams pierakstīties iepriekš, vēršoties reģistratūrā tieši vai pa tālruni. Konsultācijas tiek sniegtas neatkarīgi no personas dzīvesvietas.

psihiatrs pieņem: darbdienās no 8:00 – 18:00 (pēc pieraksta)

Ambulatorais centrs atrodas Rīgā Tvaika ielā 2, reģistratūras tālrunis: 67080147

Ambulatorais centrs „Pārdaugava” atrodas Rīgā Viļa Plūdoņa ielā 1, reģistratūras tālrunis: 67715108

Ambulatorais centrs „Veldre” atrodas Rīgā Veldres ielā 1a, reģistratūras tālrunis: 67819748

Ambulatorajos centros atrodas dienas stacionārs, kur ar pacientu strādā multiprofesionāla komanda: psihiatrs, medmāsa, klīniskais psihologs, narkologs, mākslas, mūzikas, dejas, drāmas, kā arī ergo un fizioterapeiti un sociālais darbinieks.  Ārstēšanās dienas stacionārā ir bez maksas. Lai iestātos dienas stacionārā, ir nepieciešams psihiatra vai ģimenes ārsta nosūtījums.

Stacionārā psihiatriskā ārstniecība – tā nepieciešama, ja ārstēšanu nevar nodrošināt ambulatori. Pacienti stacionārā ārstējas brīvprātīgi. Gadījumus, kad psihiatrisko palīdzību sniedz bez pacienta piekrišanas, nosaka Ārstniecības likuma 68.pants.

Psihiatriskās palīdzības stacionārs atrodas Rīgā Tvaika ielā 2 un ir lielākais Latvijā.

Stacionāra nodaļu diennakts tālruņi:

 1. nodaļas tālrunis: 67080177
  2. nodaļas tālrunis: 67080178
  5. nodaļas tālrunis: 67080199
  10. nodaļas tālrunis: 67080184
  12. nodaļas tālrunis: 67715129 (atrodas ambulatorā centra „Pārdaugava” telpās Rīgā Ļermantova ielā 1)
  13. nodaļas tālrunis: 67080187
  14. nodaļas tālrunis: 67080190
  15. nodaļas tālrunis: 67080185
  16. nodaļas tālrunis: 67080180
  17. nodaļas tālrunis: 67080191
  18. nodaļas tālrunis: 67080192
  20. nodaļas tālrunis: 67819765 (atrodas ambulatorā centra „Veldre” telpās Rīgā Veldres ielā 1a)

apmeklētāju laiks: 11:00 – 13:00 no 16:00 – 19:00

Ilgstoša sociālā aprūpe – to saņem personas ar smagiem garīgiem traucējumiem, sākot no 18 gadu vecuma līdz pat mūža galam.

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” atrodas Cēsu novadā, Vecpiebalgas pagastā „Greiveros”.

Narkoloģiskā palīdzība

Ambulatorā narkoloģiskā ārstniecība ietver narkologa konsultācijas pacientam un nepieciešamības gadījumā arī viņa tuviniekiem un līdzatkarīgajiem, atkarības slimības diagnostiku, ārstēšanas plāna izstrādi, ambulatorās ārstēšanas programmas, atbalsta grupu darbu un atveseļošanās programmas.

Narkologa konsultācijas par nepieciešamo ārstēšanos ir valsts apmaksāts pakalpojums, nepieciešams veikt tikai pacientu iemaksu EUR 4,00 apmērā. Konsultācijas tiek sniegtas neatkarīgi no personas dzīvesvietas.

Ambulatorais centrs atrodas Tvaika ielā 2, reģistratūra: 67080193 

Narkologs pieņem arī ambulatorajā centrā “Pārdaugava” Viļa Plūdoņa ielā 1, tālrunis: 67715144 

Ambulatorajā pusaudžu kabinetā konsultē nepilngadīgas personas, kuras ir atkarību izraisošo vielu un procesu (azartspēles, datorspēles, “čats”, TV u.c.) pārmērīgi lietotāji vai jau atkarīgie. Efektīvas ārstēšanas metodes alkohola, narkotisko, psihotropo vielu un tabakas atkarības ārstēšanai ir maksas pakalpojums: ilgstošas atturības saglabāšanaiDisulfirama implantācija – („ampula”); lai atbrīvotos no tabakas atkarības – jaunā elektrostimulācijas metode. Ambulatori tiek ārstēts viegls alkohola “paģiru” stāvoklis.

Metadona un Buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas (aizvietojošās terapijas) programmās ārstējas ambulatorie pacienti ar opioīdu atkarību. Šīs terapijas kabineti atrodas Tvaika ielā 2, Viļa Plūdoņa ielā 1, Gaiziņa ielā 7. Metadona farmakoterapijas programma ir valsts apmaksāta. Buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas programma ir maksas pakalpojums.

Pirmstermiņa medicīniskās komisijas tālrunis: 67080137

Stacionārā narkoloģiskā ārstniecība nodrošina akūto traucējumu ārstēšanu, kā arī ārstēšanu Minesotas psihoterapeitiskajā 28 dienu ārstēšanas programmā, izolējot pacientu no ierastās vides.

Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārs atrodas Rīgā Tvaika ielā 2, tālrunis: 67080186

No valsts budžeta apmaksātie stacionāra pakalpojumi tiek sniegti pēc ambulatorā narkologa nosūtījuma. Pacienta iemaksas apmērs par ārstēšanos stacionārā par katru diennakti ir EUR 7,00.

                        apmeklētāju laiks: 11:00 – 13:00 no 16:00 – 19:00

Minesotas programma notiek Tvaika ielā 2 (K ēka); tālrunis: 67080210

Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa (ANPREN) veic nepieciešamās ekspertīzes alkohola, narkotisko un psihotropo vielu klātbūtnes noteikšanai cilvēka bioloģiskās vides paraugos. Strādā katru dienu, visu diennakti.

Ķīmiski – toksikoloģiskās laboratorijas tālrunis: 67080255