Agrīnas intervences programma (AIP) pacientiem ar šizofrēniskā spektra traucējumiem

No 2023. gada 1. jūnija, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs  ir uzsācis īstenot nozīmīgu psihiskās veselības uzlabošanas pilotprojektu – Nacionālā veselības dienesta nodrošinātu, valsts apmaksātu Agrīnas intervences programmu pacientiem ar šizofrēniskā spektra traucējumiem.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā šo programmu vada RPNC Izglītības un pētniecības daļas vadītāja, Medicīnas zinātņu doktore, psihiatre Liene Sīle.

Agrīnas intervences programma (AIP) ir efektīva ārstēšanas metode šizofrēniskā spektra psihotisku traucējumu sākumstadijā, kad piedzīvota pirmā psihoze. Tas ir vienīgais ārstēšanas veids, kas šādiem pacientiem nodrošina sekundāru profilaksi un pozitīvi stabilizē psihiskās veselības stāvokli. Tā kā psihozes epizodes, tām atkārtojoties, rada augstu risku slimības paasinājumam un pāriešanai hroniskā fāzē, tad  Agrīnas intervences programma ir labākais un rezultatīvākais veids šizofrēnijas pacienta slimības simptomu kontrolē un remisijas sasniegšanā.

Intervences programma turpinās 6 mēnešus un ietver ambulatori īstenotu pacienta psihiskās veselības aprūpi ar multiprofesionālas speciālistu komandas aktīvu iesaisti jau 2-3 nedēļu laikā pēc tam, kad pacients izrakstījies no slimnīcas. Pamatojoties uz noteiktām vadlīnijām, multiprofesionālā komanda turpmāk koordinē pacienta ceļu uz veseļošanos, nodrošina balsta terapiju – motivē turpināt pareizi lietot nepieciešamos medikamentus, seko līdzi to iedarbības rezultātam, ārstēšanās gaitai un efektivitātei, nodrošina psihosociālās intervences, sniedz psihoemocionālo atbalstu pacientam un viņa ģimenei, rūpējas, lai pacients būtu līdzdarbīgs ārstniecības procesā, kas ir pamats labākai atveseļošanās prognozei un patstāvīgas dzīves veidošanai.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Agrīnas intervences multiprofesionālo komandu veido 6 speciālisti: psihiatre Marika Garnizone, psihiatrijas 4. gada rezidente ; aprūpes koordinators Mihails Zagorskis, kurš kļūst par uzticības personu, lai palīdzētu katram pacientam izpildīt individuālo ārstēšanas plānu, un nodrošina komandas sadarbību ar pacientu un viņa ģimeni; māsa Ineta Sipova, kas rūpējas par psihoizglītošanu un psihoemocionālo atbalstu; psiholoģe Marlēna Alstere un klīniskā psiholoģe un mūzikas terapeite Inese Paiča, kuras īsteno komandas psihosociālās  intervences, lai palīdzētu pacientam savu stāvokli pieņemt bez nosodījuma, apzināties to un sev pieņemamā veidā iesaistīties ārstniecības procesā; kā arī komandas vadītāja Dr.med. Liene Sīle. Cieši sastrādājoties, viņi nodrošinās pacientu ārstēšanas procesa nepārtrauktību, kas ietver veselības aprūpes sistēmas stacionāro pakalpojumu pēctecību ar efektīvu ambulatoro pakalpojumu profilaktisko atbalstu.

Agrīnas intervences programmu var saņemt bez maksas jebkurš pacients ar diagnosticētiem šizofrēniskā spektra traucējumiem (F23 un F20) un vienu psihozes epizodi pēdējo trīs gadu laikā, jābūt nosūtījumam no NVD līgumattiecībās esoša psihiatra (u27 forma). Vairāk informācijas, rakstot uz epastu: liene.sile@rpnc.lv vai info@rpnc.lv.

Agrīnas intervences programmas koordinatora tālrunis: ‎26 169 409.