Aktuāla informācija

Uzmanību!

Lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību un ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, pacientu apmeklējumi stacionāra nodaļās ir pārtraukti.

Apmeklētāji nodaļā var nodot pacientiem paredzētos pienesumus, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Izņēmuma gadījumos (strauji pasliktinoties pacienta veselības stāvoklim), izvērtējot riskus, ar stacionāra virsārsta vai attiecīgā dienesta vadītāja atļauju, apmeklētājam (laulātajam, bērnam, brālim, māsai, mazbērnam vai citam vienīgajam pacienta tuviniekam, baznīcas kalpotājam) var atļaut tikšanos ar pacientu, ievērojot epidemioloģiskās drōšības prasības.

Pieejama ambulatorā un stacionārā palīdzība psihiatrijā, kā arī tiek sniegta psihiatriskā palīdzība dienas stacionāros.

Pieejama ambulatorā un stacionārā palīdzība narkoloģijā, kā arī Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīžu nodaļas (ANPREN) pakalpojumi.


Aicinām pierakstīties uz ambulatorajām konsultācijām un dienas stacionāriem! Reģistratūras strādā no 8:00 – 16:00

Psihiatrijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080147
Narkoloģijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080193, Aptiekas ielā 1 k-8
Ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Veldre”, tālr.: 67819748
Ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Pārdaugava”, tālr.: 67715108

  • Pēc iepriekšēja pieraksta vienu reizi nedēļā notiek pirmstermiņa veselības pārbaudes, tālrunis: 67080137.
  • Pieejami maksas pakalpojumi: pēc iepriekšēja pieraksta izsniedzam speciālistu atzinumus pirmdienās un ceturtdienās, kā arī izsniedzam izziņas no RPNC medicīniskās datu bāzes, par izziņas saņemšanas laiku, iepriekš sazinoties. Tālruņi saziņai(8:00-16:00): 67080155 (psihiatrija); 67080193 (narkoloģija).
  • Pieejama Minesotas programma, kā arī maksas pakalpojumi Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā.
  • Tiek nodrošinātas ambulatorās tiesu psihiatriskās un tiesu psiholoģiskās ekspertīzes.
  • Pieejama Personības izaugsmes sociālpsiholoģisko treniņu programma ambulatorajā centrā “Veldre”.
  • Valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā pārtrauktas psihiatru mājas vīzītes.

Informācija par Covid-19

Uz kādiem jautājumiem atbildēs?
TālrunisKad var zvanīt?
SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par saslimšanu ar
Covid-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu
67387661Darba dienās: 9.00-16.00
Pieteikšanās vakcīnai pret Covid-198989Darba dienās: 8.00 -20.00
Brīvdienās: 9.00-18.00

Slimību un profilakses kontroles centrs

Veselības ministrija